« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Bezručova, ul. Čechovy sady a ul. Seifertova k v Kolíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

64757 (429,8 kB)
TENZ- aus Rekanstrukce ing Sítě Sešfertwa UL Kmín
<br> 513 Mlmnvozmasmvav - __.„ \.--.;“ 2'._“ - \.; ;.<.>.ť.- - „f-,' „<,-“ý“ ; _ — ' ; f ;.-./
<br> PŘEKOP Po POLOViNÁCH SCHÉMA 5/2
<br> - Da p ra ;:
OOP PDZ §19a-Tenza 64757 (48,0 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
TENZA,a.s <.>
Svatopeterská 7
617 00 BRNO
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 64757/19-car
OD carvv1 13635/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
IČ: 255 70 722
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 25.06.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení podle § 40
odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
na základě návrhu žadatele TENZA,a.s <.>,Svatopetrská 7,617 00 Brno (dále jen žadatel) a po
písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní
inspektorát
<br> I.podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci ul.Bezručova,ul.Čechovy
sady a ul.Seifertova k v Kolíně v termínu od 10.07.2019 do 31.08 2019 (viz.situační
schéma s DIO)
<br>
II.podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul.Bezručova,ul.Čechovy
sady a ul.Seifertova v Kolíně v shora uvedeném termínu (viz.situační schéma s DIO)
<br> z důvodu přechodu části parní distribuce na teplovody <.>
<br>
Při stavební činnosti v ul.Bezručova,ul.Čechovy sady a ul.Seifertova v Kolíně bude na výše
uvedených komunikacích v obvodu působnosti zdejšího orgánu státní správy osazeno přechodné
dopravní značení dle schématu s DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto
stanovení ...

Načteno

edesky.cz/d/3107393

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz