« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Pokračování řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - JON.CZ s.r.o., IČO 27918076 - pokládka telekomunikačního kabelu v obci Polepy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

JON.CZ s.r.o._kat.uzemi Kolin, Polepy_pokladka telek.kabelu v obci Polepy_pokracovani rizeni a sezn.s (430,7 kB)
<.> /4
<br> Městský úřad Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I,e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231,fax: +420 321 720 911,e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160,Kolín I
<br>
<br> Naše čj.: MUKOLIN/SU 64232/19-zak
JON.CZ s.r.o <.>,IČO 27918076
Radlická 3301/68
Smíchov
150 00 Praha 5
<br> Naše zn.: SU 7153/2018
<br> Počet listů: 4
Příloh/listů: 0
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: tereza.zakova@mukolin.cz
<br> Datum: 24.06.2019
<br>
<br>  pozemek pozemková parcela číslo 151,260,261,290,291,347,24/1,4/2,24/2,4/3,19/7,19/8 <,>
136/1,140/12,140/17,140/20,140/4,140/5,145/2,146/103,146/104,146/109,146/110,146/111 <,>
146/112,146/114,146/115,146/116,146/118,146/119,146/120,146/30,146/38,146/59,148/1 <,>
153/15,153/16,153/18,153/19,153/5,153/8,157/15,159/20,170/1,171/6,18/13,195/24,195/25 <,>
195/4,196/1,252/1,252/13,254/1,258/1,258/17,285/18,258/20,258/22,258/25,258/26,258/27 <,>
258/28,258/29,258/30,258/34,258/35,259/1,259/10,259/14,259/15,159/16,259/17,259/18 <,>
259/19,259/3,259/4,259/7,259/8,262/1,262/2,262/3,264/13,264/5,264/6,264/9,269/1,269/4 <,>
269/5,269/6,274/1,274/10,274/11,274/6,274/8,274/9,275/1,275/10,275/12,275/13,275/14 <,>
275/15,275/2,275/7,275/8,275/9,276/1,311/1,353/2,361/1,v katastrálním území Polepy u
Kolína,pozemek pozemková parcela číslo 3784,3800,1945/18,1945/20,1994/2,1994/5 <,>
2000/1,2001/2,2916/1,3776/1,3776/3,3776/46,3776/47 v katastrálním území Kolín; pokládka
telekomunikačního kabelu v obci Polepy
<br>
<br>
Sdělení
<br> Pokračování řízení a seznámení s podklady rozhodnutí
<br>
Dne 18.4.2019 stavební úřad oznámil zahájení řízení o nařízení odstranění stavby: pokládka
telekomunikačního kabelu v obci Polepy (pozemek pozemková parcela číslo 151,260,261,290,291,347 <,>
24/1,4/2,24/2,4/3,19/7,19/8,136/1,140/12,140/17,140/20,140/4,140/5,145/2,146/103,146/104 <,>
146/109,146/110,146/111,146/112,146/114,146/115,146/116,146/118,146/119,146/120,146/30 <,>
146...

Načteno

edesky.cz/d/3105285

Meta

Stavební informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz