« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Zveřejnění záměru města prodat nemovitosti - pozemky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile3-15615504450phpj9yxli.pdf
ms 2: 1 z
<br>.<.>
<br> ___—.<,>
<br> pozemek pod_ stavbou - trafostanice CEZ
export2udfile2-15615504450php8u1ku6.pdf
olsau: “|A
<br> Ing.Bc.Monikah
<br> 5 2019.06.26 06:16:42 : _ ! a Slgner: “.J- gli=lng.Bc.Monlka Nípejd !| <.>,<.> O=M sto Jesen k [| oosozn 0 „ _ “\ _! Publlc key:,- RSA/2048 bits ) <.>," x
export2udfile1-15615504450php7yfbeu.pdf
„538.„E „3538
export2udfile0-15615504450phpwextxr.pdf
Ing.Bc.Monika ř
<br> 20190626 06:16:40
<br> MĚSTO jESENÍK
<br> O=M sto Jesen k [| 003027:
<br> Public key: stzms bits
<br> Č.j.: Mj/32639/2019/0M/Haj jeseník,25.6.2019
<br> Oznámení občanům (zveřejnění záměru prodeje pozemku)
<br> Město jeseník,Masarykovo nám.č.1/167,jeseník,IČO: 00302724,zveřejňuje v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,záměr prodat:
<br> 1) Pozemkovou parcelu 1860/18 o výměře 496 m2 v k.ú.jeseník,za kupní cenu 436 Kč/m2 včetně DPH (snímek příloha č.1) <.>
<br> 2) Pozemkovou parcelu č.1187/4L o výměře 417 rn2 v k.ú.jeseník,za kupní cenu 411 Kč/m2 včetně DPH (snímek příloha č.2) <.>
<br> 3) Pozemkovou parcelu 776/20 o výměře 26 m2 v k ú.jeseník,pozemek pod stavbou bez čp/ c ev,stavba technického vybavení [trafostanice] ve vlastnictví společnosti ČEZ DISTRIBUCE,a.s <.>,za kupní cenu 13.794 Kč včetně DPH (snímek příloha c.3) <.>
<br> Záměry byly schválené Zastupitelstvem města jeseníku,na jeho 4.zasedání,dne 20.6.2019,usneseními č.175,176,177 <.>
<br> Vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodu všechny předložené nabídky,nebo záměr zcela zrušit.Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako vyhlášení záměru.Zájemcům nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a předložením nabídky <.>
<br> Zájemci o prodej se mohou k záměrům vyjádřit a podat své nabídky,které musí být doručeny na Městský úřad jeseník,oddělení majetku,podatelna č.dveří 303,ul.Tovární
<br> 4/1287,jeseník,do 17.7.2019.dg15:00 hod <.>
<br> Další informace lze získat na Městském úřadě jeseník,oddělení majetku,ul.Tovární 4/1287,č.kanceláře 303 [jaroslava Hajdová,tel.584 498 184) <.>
<br> Nedílnou součástí jsou 3 přílohy <.>
<br> /
<br>.Liet/£).' 7/ lng.Bc.M0 1 Nepejc alglíá
<br> vedoucí oddělení majetku
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.6.2019 Svěšeno z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3105220

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Prodej   Zveřejnění záměru   Prodej   Zveřejnění záměru   Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz