« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Žádost o uveřejnění vyhlášení VŘ na úřední desce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhl._VR_-_chirurgie.pdf
Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
<br> Tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 119864315-197977-190624102721,skládající se z 1 listů,se doslovně shoduje s
obsahem vstupu <.>
<br> Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
<br> Jméno a příjmení osoby,která konverzi provedla: XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Vystavil: Jihočeský kraj
Pracoviště: Jihočeský kraj
V Českých Budějovicích dne 24.06.2019
<br> 119864315-197977-190624102721
<br>
2019-06-24T10:35:30+0200

Načteno

edesky.cz/d/3104509

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz