« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví části pozemků parc. č. 637/11 a 637/12 v katastrálním území Ovčáry u Kolína v sektoru „F“ Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

62841-2019_situace_zameru (2,1 MB)
62841-2019_oznameni_zamer (205,5 kB)
Město Kolín
Odbor region.rozvoje a územ.plánování
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 251
e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz
<br>
Kancelář úřadu
<br>
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/ORR 62841/19-vokr
ORR Vok 10816/2019
<br> XXXXX XXXXXXXXX
XXX XXX XXX
klara.vokralova@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 19.06.2019
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
Městský úřad v Kolíně,odbor regionálního rozvoje a územního plánování,oznamuje
ve smyslu § 39,odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA
<br>
prodat ze svého vlastnictví části pozemků parc.č.637/11 a 637/12 o výměře 5 500 m2
v katastrálním území Ovčáry u Kolína v sektoru „F“ Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry <.>
<br> Případné připomínky k tomuto záměru mohou být písemně uplatněny v době zveřejnění
v podatelně MěÚ Kolín <.>
<br>
<br>
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
vedoucí odboru
<br>
<br>
Zveřejněno dne:
<br>
Sejmuto dne:
<br>
<br>
OLE_LINK1
OLE_LINK2

Načteno

edesky.cz/d/3101768

Meta

Zveřejnění záměru   Územní plánování   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz