« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA Pronajmout části pozemku parc. č. 4007 v katastrálním území Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

61095-2019 situace (1,7 MB)
mmm Š,<.>
<br>.W
<br>.!
61095-2019_oznameni_zamer (205,5 kB)
Město Kolín
Odbor region.rozvoje a územ.plánování
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 251
e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz
<br>
Kancelář úřadu
<br>
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/ORR 61095/19-vokr
ORR 12879/2019
<br> XXXXX XXXXXXXXX
XXX XXX XXX
klara.vokralova@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1
<br>
Datum: 13.06.2019
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
Městský úřad v Kolíně,odbor regionálního rozvoje a územního plánování,oznamuje
ve smyslu § 39,odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA
<br>
Pronajmout části pozemku parc.č.4007 ostatní plocha,jiná plocha o výměrách cca 73 m2
v katastrálním území Kolín <.>
<br> Případné připomínky k tomuto záměru mohou být písemně uplatněny v době zveřejnění
v podatelně MěÚ Kolín <.>
<br>
<br>
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
vedoucí odboru
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Přílohy
situace

Načteno

edesky.cz/d/3101767

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Územní plánování   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz