« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání - stavba rodinného domu pozemek parc.č. 73/51 v katastrálním území Dománovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Domanovice_p.c. 73_51_stavba rodinneho domu_oznam.zah.rizeni o dod.povoleni stavby (55,2 kB)
<.> /3
<br> Městský úřad Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I,e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231,fax: +420 321 720 911,e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160,Kolín I
<br>
Žadatel: Naše čj.: MUKOLIN/SU 62954/19-Nov
Mgr.XXXXX XXXXXXX
Prokopův kopec XXX/XX
Žebětín
XXX XX Brno 41
<br> Zastoupena
Ing.XXX XXXXXXX
Dománovice XX
XXX XX Kolín X
<br> Naše zn.: SU 13304/2019
<br> Počet listů: 3
Příloh/listů: 0
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: josef.novotny@mukolin.cz
<br> Datum: 24.06.2019
<br>
<br>
<br> - stavba rodinného domu,včetně zastřešené terasy,domovních rozvodů elektro,vody a
kanalizace,žumpy 8 m³,tepelného čerpadla,zpevněných ploch a oplocení v obci Dománovice
<br> - pozemek parc.č.73/51 v katastrálním území Dománovice
<br>
<br> Oznámení
zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání
<br>
Dne 18.06.2019 podala Mgr.XXXXX XXXXXXX,Prokopův kopec XXX/XX,Žebětín,XXX XX Brno 41 <,>
zastoupena na základě plné moci Ing.Evou Toflovou,Dománovice 54,280 02 Kolín 2 žádost na vydání
dodatečného povolení stavby: stavba rodinného domu,včetně zastřešené terasy,domovních rozvodů
elektro,vody a kanalizace,žumpy 8 m³,tepelného čerpadla,zpevněných ploch a oplocení v obci
Dománovice,na pozemku parc.č.73/51 v katastrálním území Dománovice.Uvedeným dnem bylo řízení
zahájeno <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Jednopodlažní rodinný dům o zastavěné ploše 166 m2,výšky + 5,705 m od ± 0,000 (231,050 m.n.m).Dům
bude zděný ze systému HELUZ,s valbovou střechou vazníkové konstrukce s pálenou střešní krytinou <.>
Vytápění bude celoplošné podlahové,zdrojem tepla tepelné čerpadlo voda - vzduch.Jako doplňkové
vytápění je navržena krbová vložka <.>
Napojení domovních rozvodů elektro,vody a kanalizace bude provedeno na pozemku stavebníka <.>
Zpevněné plochy budou v místě vjezdu a vchodu na pozemek,dále v místě zastřešené terasy <.>
Na pozemku bude umístěna žumpa splaškové kanalizace <....

Načteno

edesky.cz/d/3101766

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz