« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Oznámení na úřední desce (výpůjčka pozemku pro předzahrádku -Osman)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souk.pdf
MUCK 33122/2019/val
<br> Město Český Krumlov Městský úřad Odbor správy majetku
<br> Oznamuje ve smyslu „S,39 zák.č.128/2000 Sb.v platném znění
<br> záměr výpůjčky pozemku část parcely č.1294/4 (ostatní plocha,ostatní komunikace) o výměře 3 rn2 v k.ú.Český Krumlov za účelem umístění a provozování hostinské předzahrádky na dobu 3 let od uzavření smlouvy o výpůjčce s možností prodloužení smlouvy o další 2 XXXX v případě dodržení podmínek dle uzavřené smlouvy
<br> l_ÍJ.\18
<br>.35
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Českém Krumlově nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Vyvěšeno dne." 24.6.2019 Sejmout dne: 10.7.2019
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/3099703

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz