« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: "Kájovské léto 2019"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-32645.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
karel.trneny@mu.ckrumlov.cz
MUCK 33211/2019/ODSH/Trn
S-MUCK/32645/2019/ODSH/Trn
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 24.06.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Obec Kájov,IČO 00245933,Kájovská 100,382 21 Kájov
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 19.6.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích podle ověřeného DIO z důvodu akce:
<br> "Kájovské léto 2019" <.>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“)
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,v platném
znění <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích,po písemném vyjádření
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního
inspektorátu (dále jen „orgán policie“) č.j.: KRPC-793-152/ČJ-2019-020206 ze dne 18.6.2019 <,>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br>  Dotčené komunikace: silnice č.III/15910 a místní komunikace obce Kájov podle DIO – viz <.>
příloha <.>
<br>  V úseku: dotčené pozemní komunikace - viz.DIO příloha <.>
<br>  Komu se stanovuje: Obec Kájov,IČO 00245933,Kájovská 10,382 21 Kájov <.>
<br>  Provedení dopravního značení: dle vyhlášky č.294/2015 Sb.– přenosné SDZ podle schváleného
DIO v příloze <.>
<br>  Termín: dne 20.7.2019 od 00,00 do 24,00 hodin <.>
<br>  Odpovědná osoba: p.XXXXXXX XXX,tel.: XXX XXX XXX <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provo...
priliha_kajovske_leto_2019.pdf
DIO — Kájovské léto — situace 1
<br> Poznámky: Motoristé budou směrování k primárně parkovišti P1,P2 a PB <.>
<br> V případě zaplnění parkoviště P1,P2 a P3,budou přechodné DZ IP 11a(1) a IP 11a(2) včetně dodatkových tabulek vzájemně vyměněny tak,aby odkazovaly motoristy k parkovišti P4 viz situace 2 <.>
<br> Parkování motoristů bude probíhat pod dohledem proškolených osob,které se budou přesouvat v závislosti na postupném zaplňování jednotlivých parkovišť <.>
<br> Legenda:
<br>,“" navržené přechodné SDZ * proškolená osoba
<br> ?szoa stávající SDZ <.>
<br> am““ 395: - "1-34 Ti "" W“ __ :5- ' il 5 E : „.É e'š '! š MAG-l ; wm tmupiumwndnmm-nv !,ww-.www Polné" Num V sníh ikunu.9“ ; E !
<br> \ „ ý „ ! V\x
<br> \ ' -,š \\ POL \\E _CLESKE REPUBLIKY Š \Z'x KRAJ? „\BEDHÉLSTVIPOLKHE a? ' \ JIHOCESKWO KRAJE 4 „ „ ' \\ “\ UZEMNIQDBO CESKÝ KRUMLOV „M £,<.> j „!Q-\ \oopRAyNnNsp _TORAT 3,_,',„ “.a 3123 CESKYKHUMLOMTOVÁRNÍ165 : '$? fgv'up-.n “ \ & PasProRea s.r.o.Homole 198 370 01 Homole Gaz; QQ$PIOR„„
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXXX Datum: Květen XXXX
<br> DIO — Kájovská léto — situace 2
<br> Poznámky: V případě zaplnění parkoviště P4,bude přechodná DZ IP 11a(3) včetně dodatkové tabulky přemístěna tak,aby odkazovala motoristy k parkovišti P5 a PG <.>
<br> Parkování motoristů bude probíhat pod dohledem proškolených osob,které se budou přesouvat v závislosti na postupném zaplňování jednotlivých parkovišť <.>
<br> Legenda:
<br>,"“ navržené přechodné SDZ * proškolená osoba
<br> 91% stávající spz
<br> of “mag,“ “ ; ;;.-A_WLÍÍ' + M.-rf'i;:-í.—í-:-3"'-_ _ \ cíli/- 61 Čt,"" £ “5 1m“ „„ »! % ""“; mmm-amos nv ",MW“ Fiala Hmm W u! 5— [slzu-a ůaq a?“ kam“ half-* “* w „! ; Jď ŽŠ.* 65.<.> % „a*ťw „- LjCIE CgSKÉ REPUBLIKY Š \ KR egg/<|; BEDITELSTVI POLICIE \ \ JIHOC= KEHO [<a/mg 4 63? - \ "\ ÚZEMNÍ žBOH CESKY KRUMLOV.„- % <.>,' +.3M.DOPRAVNÍ IN EKTORAT _,"M 1 „ - “?“-“'; “*“ “\ 331 23 ČESKÝ RUMLOV,TOVAHNI165 % f Fý a! \,' „*“ s" \ „\ „ \ \ ;* PasProRea s.r.o.Homole 198 370 01 Homole ÉŠEl» ?aĚĚ...

Načteno

edesky.cz/d/3099702

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz