« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa bezpečností referent/ka Odboru obrany a krizového řízení Městského řízení Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bezp. ref OOKR_2019 (72,2 kB)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
<br> Město Kolín
<br> zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín
<br>
<br>
vyhlašuje v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů,dne 24.06.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního
místa bezpečnostní referent/ka Odboru obrany a krizového řízení MěÚ Kolín <.>
<br> Počet volných pracovních míst: 1
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: 01.09.2019,případně dle dohody
Místo výkonu práce: město Kolín
<br>
Obecná charakteristika pozice:
Komplexně zajišťuje plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
a požární ochrany (PO) u MěÚ (odborně způsobilá osoba).Zpracovává a vede požadovanou
dokumentaci BOZP a PO,organizuje a provádí školení vedoucích zaměstnanců a provádí
kontrolní činnost a vydává opatření k odstranění zjištěných nedostatků.Podílí se na řešení
pracovních úrazů a organizuje nákup a obměnu osobních ochranných pracovních pomůcek <.>
Podílí se na zpracování dokumentace krizového řízení a zodpovídá za organizaci kolektivní
a individuální ochrany obyvatelstva (evakuace,ukrytí a nouzové přežití) a zabezpečuje údržbu
zařízení civilní ochrany v působnosti úřadu <.>
<br> Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě,ve znění pozdějších předpisů (9.platová třída + příplatky dle
příslušného nařízení vlády) <.>
<br>
Nabízíme:
<br> � zaměstnanecké benefity,např.flexibilní začátek/konec pracovní doby,dovolená 5
týdnů,příspěvek na vzdělávání,3 dny zdravotního volna (sickdays)
<br> � možnost získat cenné zkušenosti v několika oblastech veřejné správy
� zázemí otevřeného moderního úřadu
<br>
<br> Uchazeč musí splňovat:
<br> 1.Předpoklady stanovené § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br> � je státním občanem Česk...

Načteno

edesky.cz/d/3099681

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz