« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Recyklační a distribuční centrum Kolín“ v k. ú. Sendražice u Kolína

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahajeni_ZR_Recyklacni_a_distribucni_centrum_Kloin (366,2 kB)
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 859 sefl@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 20.6.2019 Dle rozdělovníku
Číslo jednací: 083958/2019/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_079184/2019/KUSK
<br> Vyřizuje: Ing.XXX XXXX / l.XXX
<br> Značka: OŽP/ŠJ
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Recyklační a
<br> distribuční centrum Kolín“ v k.ú.Sendražice u Kolína <.>
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
<br> životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Vám zasílá dle ust.§ 6 odst.7 zákona
<br> informaci o oznámení záměru „Recyklační a distribuční centrum Kolín“ v k.ú.Sendražice
<br> u Kolína,podle přílohy č.3 k zákonu a sděluje Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu
<br> řízení podle § 7 zákona <.>
<br> Oznamovatelem záměru je EUROVIA Kamenolomy,a.s <.>,Londýnská 637/79a,460 01 Liberec <.>
<br> Zpracovatelem oznámení je Ing.XXXXX XXXX (držitel autorizace MŽP dle § XX zákona) <.>
<br> Předmětem záměru je vybudování recyklačního a distribučního centra v areálu bývalé obalovny
<br> v katastrálním území Sendražice u Kolína.Předmětem záměru bude drcení inertních odpadů nebo
<br> materiálů na požadovanou frakci a jejich třídění dle frakce s následným využitím jako stavební
<br> materiál.Kapacita záměru je navržena na 80 000 tun zpracovaného materiálu za rok <.>
<br>
<br> Středočeský kraj a město Kolín (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve
<br> smyslu § 16 odst.2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o XXX,kdy a kde je
<br> možno do oznámení nahlížet na úřední desce.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.Zároveň příslušný
<br> úřad žádá ve smyslu § 16 odst.2 zákona,město Kolín o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této
<br> informace zdejšímu úřadu a to v nejkratším možném termínu <.>
<br>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3099680


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz