« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Třebenice, Sokolská ul.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Třebenice, Sokolská ul.
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br> Naše značka: MULO 21249/2019
<br> Č.j.: oosn 63999/2019
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Tel/fax.: XXX XXX XXX
<br> Mobil: 603 295 722
<br> E-mail: ladislav.horvath(á)meulovo.cz Datum: 24.června 2019
<br> VEREJNÁ VYHLÁSKA Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Lovosice,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení & 124,odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,jako příslušný správní orgán na úseku silnic II.a 111.tříd,místních a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu své rozšířené působnosti,v souladu s ust.5 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů
<br> stanoví
<br> podle © 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích spočívající v
<br> umístění přenosných dopravních značek:
<br> „IP10a - Slepá pozemní komunikace“,„BI - Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech “,„Z2 — Zábrana pro označení uzavírky“,„A9— Provoz v obou směrec “ na místní komunikaci v ul.Sokolská v T řebenicích,dle přílohy č.] <.>
<br> Přechodná úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích se stanovuje na dobu od 24.6.do 15.7.2019,počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto opatření <.>
<br> Další podmínky:
<br> 1 Určené svislé dopravní značení bude osazeno podle technických podmínek TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích),bude vyhotoveno v základních velikostech a barevném provedení podle ČSN EN 12899-1 (Stálé svislé dopravní značení),dále bude vyhotoveno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a s prováděcí vyhlč.294/2015 Sb.ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 2.Stávající ...

Načteno

edesky.cz/d/3099469

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz