« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích II. a III. třídy z důvodu opravy mostu ev.č. 2-010 v k.ú. Chotouchov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sil. I-2 -most k.u. Chotouchov (227,6 kB)
<,> mo :.: - a_o % 0:03:22.<.>,<.>.<.> „_ __ „w.<.> mašom 02525: 35.<.> s “ „ma 25.<.>.<.>.<.> „„.<.>.<.>.<.>.<.>.M.<.> _W._.1.:„<Ě.<.> nm_šs:ň.<.> n'.„.<.>.<.>.<.> „.<.>.<.>,<.>.<.>.u_q
<br>.<.>.<.> 8.<.> <.>
<br> PmDmZDbn
<br> ||| g_i-ŠŠŠ.<.>.II.<.> Šiša—s.š.<.> Eino-in!“ gag-FP;-
<br> Ši Ě
<br> m W=; C=m.<.>
<br> % :: Eo _a 92203.4
<br> nam.—c_nš ===—n u ===—„ na 8.1!išl-ÚBÍ-
<br> ŠŠÉ>EHŠ Paco—.n.<.>
<br> lušš.lll.<.>
<br> „===—„F ano.<.> a na <.>
<br> \.<.>.<.>.<.> 1„.1." <.>,<.>.<.>.„má rů:.„-.<.>.<.>.<,>
<br>.být.<.>.<.>
<br> šumí—€ XXX XXXX.<.> aouBě xmnoš znama: um
<br> umo X xo=z „ 5%
<br> 39.3 (:
<br> se 131 - mo uz cnotoucuoq snuncepopnAvrgiHo OPATRENÍ.M 1:5900,mono “
<br>.-.t.<.>.* ffi: ",“-\\ ' :" =: *f* 3.<.>.fx; '_,<.> _ __.<.>
<br>.-
<br>,;
<br> [som mona-ohm Í
<br> _ ned—um ml:.m en ““.—mu imunitu.—I Baham—n _“miubll
<br> má Valbek.spol.: r.o."'
<br> 513; i
<br> ŠL 35 až? Zš
<br> I.'i-
<br> \J__.<.>.<.> W! -_'v'g.<.> ');"- —-——1 MMMUATW.;.<.> am - ' „ „LV-h na: na:“ ' >“
<br> Lř—H-._.ní:—u _.r' :1\'__'._ 'b' " " ' i r u:.<.> iw-ĚĚJ—r L ' “" FUDGE _ '.Městský úřad
<br> \mmswcúi ŘEíšiLíE—Ljfí ' |_.srňasůuceau :.„.) 1.5„JL__ 'N “» Odbor depravy
<br>,V'\IÍ iNGFTíKTOF.ÉQÍĚŘÉUN.Váůlmíi \ “ Kadovo náměstí 78 280 12 Kolm
<br> _.5_ na.1019 MĚN
<br> _; f )
PMU DZ oprava mostu Chotouchov - uzavirka sil. I-2 (36,0 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
PORR a.s <.>
Dubečská 3238/36
Strašnice
100 00 PRAHA
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 61553/19-noj
OD noj 13409/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 43005560
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/2
<br>
Datum: 20.06.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele PORR a.s <.>,se
sídlem: Dubečská 3238/36,100 00 Praha 10,IČ.: 430 05 560 podaného na základě plné moci
společností DOPA CZ,s.r.o <.>,Přestavlky 73,538 62 Hrochův Týnec,IČ: 275 19 341 po písemném
vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát čj <.>
KRPS – 157360-1/ČJ-2019-010406-DOŽ
<br>
s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy v obvodu působnosti
zdejšího silničního úřadu z důvodu opravy mostu ev.č.2-010 v k.ú.Chotouchov takto:
<br> při realizaci opravy mostu na silnici I/2 u Chotouchova za její uzavírky bude na silnicích II.a III.třídy
v obvodu působnosti zdejšího orgánu státní správy osazeno přechodné dopravní značení dle dvou
schémat DIO,která jsou přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br>
Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s příslušným ustanovením zákona
č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s ČSN
EN12899-1 a...

Načteno

edesky.cz/d/3098976

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz