« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích II/125, III/12550, III/12551, III/12555 a veřejně přístupné účelové komunikaci v Kolíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kolin - uz. sil. I38 - zel. prejezd (293,9 kB)
sžoc,5.0.Havlíčkova ul.Kolín Rekonstrukce ž.p <.>
<br> POLICŠE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ Řlaoijrasr 5:35;ng STŘEDOČEÉ-IREl-iů '.„JE 4% Dom-WN! INSPEKT g,- XXX Xn|Xn|.<.> ln.v:\n:X|-m.X;
<br> 2505.2019 „_.1 or"
<br> ' ' " wíěstský úřad odbor dopravy Kadavu náměstí
<br> Kutnohorská
<br> a; šatů předni-sli — l ' U Jůn „% ' Kouřimská % předměstí "už“ I!-.:3“' _.f'
<br> %
<br> “! „ip
<br> Hluboký ' í
<br> _.__.<.> „_f _A._.:.„._.<.> py dul (,Dopravni ],& ŘZI'ĚWCWGHÍ K.H._| "Zpracoval:Bc/Šaroslav Nepraš-502514933 // ""
<br> Í.-
<br> SZDC,5.0 <.>
<br> IV
<br> Havlickova ul.Kolín
<br> Uzavírka
<br> 'du
<br> V
<br> z.prejez
<br> V
<br> __.<.> L'
<br> 11
<br> %R Tk
<br> GLN!
<br> ESKÉ HEPUBUKY FA
<br> KHAJEKÉ ŘEDITELSTVÍ Pomoci:
<br> "\ (.<.>
<br> ůooEGKÉI-io KR:: E
<br> bom-mw! INSPEIQ' Pon 10 mm.VA
<br> F'DLICIE É'I'Fil'
<br> (Z“-Jb [ 25.na.2019 Mos-* O
<br> :;
<br> n V a r D.O D
<br> __ <.>
<br> K.H.;'
<br> Énimm
<br> "
PMU DZ zel. prejezd P5901 uz. sil. 38, Havlickova, Kolin (36,1 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Správa železniční dopravní cesty,s.o.<,>
Správa dopravní cesty Praha
Partyzánská 24
Praha 7
170 00 PRAHA
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 47790/19-noj
OD noj 13391/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 70994234
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/2
<br>
Datum: 20.06.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě podaného návrhu žadatele - Správy
železniční dopravní cesty,státní organizace,Oblastní ředitelství Praha,se sídlem: Partyzánská 24 <,>
170 00 Praha 7,IČ.: 709 94 234,po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje <,>
Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát čj.KRPS – 78868-1/ČJ-2019-010406-DOŽ
<br>
s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na silnicích II/125,III/12550,III/12551,III/12555 a
veřejně přístupné účelové komunikaci v Kolíně v obvodu působnosti zdejšího
silničního úřadu z důvodu opravy žel.přejezd P5901 na trati Kolín – Ledečko takto:
<br> při realizaci opravy žel.přejezd P5901 za uzavírky silnice I/38 ul.Havlíčkova v Kolíně bude na výše
jmenovaných komunikacích v obvodu působnosti zdejšího orgánu státní správy osazeno přechodné
dopravní značení dle dvou schémat DIO,která jsou přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto
stanovení <.>
<br>
Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s příslušným ustanovením zákona
č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla pro...

Načteno

edesky.cz/d/3098975

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz