« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Roháčova v Kolíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

63159 (497,5 kB)
[_PREngríg vooovonm PRIPOJKY,ZIZKOVA 835 -
<br> (iCal-'a“ Faměstí 78 mm fi
OOP PDZ Funda Asig 63159 (48,0 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
XXXX XXXXX
Legerova XX
XXX XX KOLÍN X
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 63159/19-car
OD carvv1 13387/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
<br> V zastoupení
ASIG s.r.o <.>
Budovatelů 324
533 12 Chvaletice
<br> IČ: 259 54 849
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 20.06.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení podle § 40
odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
na základě návrhu žadatele p.Jiřího Fundy,Legerova 21,280 02 Kolín 3,nar.30.08.1977
v zastoupení ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ
Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát
<br> I.podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci ul.Roháčova v Kolíně
v termínu od 24.06.2019 do 03.07.2019 (viz.situační schéma s DIO)
<br>
II.podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na ul.místní komunikaci ul.Roháčova v Kolíně
v shora uvedeném termínu (viz.situační schéma s DIO)
<br> z důvodu přeložky vodovodní přípojky v dané lokalitě <.>
<br>
Při přeložce vodovodní přípojky na shora uvedené místní komunikaci v Kolíně bude v obvodu
působnosti zdejšího orgánu státní správy osazeno přechodné dopravní značení (dále jen DZ) dle
schémat DIO,která jsou přílohou a záro...

Načteno

edesky.cz/d/3095566

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz