« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Rimavské Soboty v k.ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

63190 (551,8 kB)
FeeráSta
<br> Měsi'ský úř'- Osram dapr gm ovo nárr ti.ŽŠ: '12 mši-in 1 10.25 - _.__.žj * “souladus ust.g 25 odst,9.<.> písm.C:.131997 Sb.a 5 77 odst.2 písm,_ __ _,<.> _ 3512000 sn <.>,SOUHLASÍME se iv štn __ „% '--.=-'uzíw._fanim pozemní kamuníkace & návrh
<br> $$$
<br>._ __ &%.___._
OOP PDZ Zepra Asig 63190 (47,5 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
Zepra stavby s.r.o <.>
Budovatelů 324
530 02 CHVALETICE
<br> IČ: 274 74 801
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 63190/19-car
OD carvv1 13390/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
V zastoupení
ASIG s.r.o <.>
Budovatelů 324
533 12 Chvaletice
<br> IČ: 259 54 849
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 20.06.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124 <,>
odst.6 zák.č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti,kterou dne
31.05.2018 podala společnost Zepra stavby s.r.o <.>,Smilova 333,<,> 530 02 Pardubice
v zastoupení ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324,533 Chvaletice,po předchozím písemném
vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní
inspektorát ze dne 19.06.2019,a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77,odst <.>
2,písm.b) zákona v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) dle § 77 odst.1,zákona
č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ul.Rimavské Soboty v k.ú <.>
Kolín z důvodu stavebních prací při stavbě nové vodovodní přípojky,takto:
<br> Při realizaci uvedené akce bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu s DIO <,>
které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000
Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provoz...

Načteno

edesky.cz/d/3095565

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz