« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Zahájení územního řízení - WIC-NET, s.r.o., IČO 28427157 - pokládka HDPE chráničky optických kabelů ul. Táboritská, ul. Roháčova, Kolín III a IV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

WIC-NET, s.r.o._Kolin III, Kolin IV_ul. Taboritska, ul. Rohacova_pokladka HDPE chranicky opt.kabelu_ozn.zah.uzemniho (52,2 kB)
<.> /4
<br> Městský úřad Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I,e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231,fax: +420 321 720 911,e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160,Kolín I
<br>
Naše čj.: MUKOLIN/SU 62495/19-Dur
WIC-NET,s.r.o <.>,IČO 28427157
Jaselská 225
Kolín III
280 02 Kolín 2
<br> Naše zn.: SU 7141/2019
<br> Počet listů: 4
Příloh/listů: 0
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: martin.duris@mukolin.cz
<br> Datum: 19.06.2019
<br>
<br> - ul.Táboritská,ul.Roháčova,Kolín III a IV na pozemku p.č.1924/1,2921/1,2537/3,84/13,2564/2 <,>
84/1,3422/14,84/11,3422/19,3422/13,3423/4,3422/9,3422/8,3423/3,3422/18,3422/20,1921/10 <,>
1924/17,1921/8,1929/3,85/16,2560/2,2559/34,3423/5,k.ú.Kolín
- pokládka HDPE chráničky optických kabelů
<br>
Oznámení
<br> zahájení územního řízení
<br>
Dne 20.02.2019 podala spol.WIC-NET,s.r.o <.>,IČO 28427157,Jaselská 225,Kolín III,280 02 Kolín 2 žádost
na vydání územního rozhodnutí na stavbu: pokládka HDPE chráničky optických kabelů na pozemku
p.č.1924/1,2921/1,2537/3,84/13,2564/2,84/1,3422/14,84/11,3422/19,3422/13,3423/4,3422/9,3422/8 <,>
3423/3,3422/18,3422/20,1921/10,1924/17,1921/8,1929/3,85/16,2560/2,2559/34,3423/5,k.ú.Kolín <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Městský úřad Kolín,odbor výstavby - stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen „stavební
zákon“),oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a
známým účastníkům řízení <.>
<br>
<br> U projednání žádosti o stavební povolení,v souladu s ustanovením § 87 odst.1 stavebního zákona,upouští
stavební úřad od ústního jednání,neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru <.>
<br>
<br> Stavební úřad zároveň stanoví,že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska
...

Načteno

edesky.cz/d/3095563

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz