« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5471/19/Polanka - "Oprava autobusové točny na ul. 1. května v Polance nad Odrou".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

922.pdf
1/2
<br> Magistrát města Ostravy Odbor dopravy
<br> Vaše značka: OKAS—g724/2o19/TSÚ/Po
<br> Ze dne: 22.5.2019 C.1.: SMO/365877/19/OD/Šev í
<br>.<.> : S—SMO 11 1 OD Sp zn /3 539/ 9/ — dle rozdělovníku — Vyřizuje: Ing.Ševčák Telefon: +420 599 44 2031 Magistrát města Ostravy Fax: +420 599 44 2034 odbor vnitřních věcí E-maII: vsevcak©ostrava.cz písemnostem.: 2 2,Datum: 19.6.2019 vyvěšena dne TM
<br> „,I \! sňata dne
<br> VEREJ NA WH LASKA „ va : „na Wonka Opatření pro ;aiištění bezpečnosti silničního provozu SOUběžně zveřejněna na intern
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle % 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle 5 77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (dále v textu „dopravní zákon“)
<br> Stanovení dopravního značení (cpčasného) č.5471/19/Polanka
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle 5 124 odstavce 6 zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle 5 2 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností & ust.% 19 vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,ve znění pozdějších předpisů,místně příslušný úřad obce srozšířenou působností stanoví pro silnice II.- III.tř.a pro místní komunikace I.—IV.tř.ve svém správním obvodu ve smyslu 5 77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu silničního provozu v souvislosti 5 akcí:
<br> „Oprava autobusové točny na ul.1.května v Polance nad Odrou“ <.>
<br> Podmínky stanovení:
<br> 1.Stanovení bude provedeno podle přílohy ověřené Policií ČR KŘ Ostrava pod č.j.KRPT—2315-105/ČJ- 2019-070706-PP ze dne 18.4.2019 <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené V bodě č.6 tohoto příkazu bude dopravní značení a zařízení Včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původního stavu <.>
<br> 3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto stanovení musí ...

Načteno

edesky.cz/d/3094146

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz