« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Oznámení o zahájení územního řízení - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - Velký Osek, Politických vězňů - kNN, č. stavby IE-12-600871

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CEZ Distribuce, a.s._Velky Osek_Politickych veznu_kNN_demontaz stav.venkov.vedeni NN, montaz kabel.vedeni (318,7 kB)
<.> /3
<br> Městský úřad Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I,e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231,fax: +420 321 720 911,e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160,Kolín I
<br>
<br> Žadatel: Naše čj.: MUKOLIN/SU 62027/19-led
ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035
Teplická 874/8
Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín 2
<br> zastoupená
<br> AZ Elektrostav,a.s <.>,IČO 45149909
Bobnická 2020/8
288 02 Nymburk 2
<br> Naše zn.: SU 12955/2019
<br> Počet listů: 3
Příloh/listů: 0
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: iveta.ledvinova@mukolin.cz
<br> Datum: 18.06.2019
<br>
Velký Osek,Politických vězňů - kNN,č.stavby IE-12-600871
demontáž stávajícího venkovního vedení NN,montáž kabelové vedení NN
stavební parcela číslo 97,98/1,98/2,99,100,101,106,110,112,113,115,120,121,122,123,124,127 <,>
128/1,129/1,130,132,pozemková parcela číslo 687/9,767/14,876/1 v katastrálním území Velký Osek
______________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Oznámení
<br> o zahájení územního řízení
( veřejnou vyhláškou )
<br> Dne 21.5.2019 podal ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02
Děčín 2,AZ Elektrostav,a.s <.>,IČO 45149909,Bobnická 2020/8,288 02 Nymburk 2 (dále jen „žadatel“)
žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavební záměr Velký Osek,Politických vězňů
- kNN,č.stavby IE-12-6008719 (dále jen „záměr“) na pozemcích stavební parcela číslo 97,98/1,98/2,99 <,>
100,101,106,110,112,113,115,120,121,122,123,124,127,128/1,129/1,130,132,pozemková parcela
číslo 687/9,767/14,876/1 v katastrálním území Velký Osek <.>
<br> Dnem podání žádostí bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby (dále jen „uzemní řízení“) ve výše
uvedené věci <.>
<br> Popis záměru:
<br> Jedná se o demontáž venkovního vedení AlFe včetně podpěrných bodů.Následně dojde k položení nového
kabelového vedení NN.Z rozpojovací skříně R13 typu PP-SD022/NKW2 v plasto...

Načteno

edesky.cz/d/3093427

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz