« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Úzká v Kolíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

62420 (239,5 kB)
pw Iňai-Jš
<br> Uzavřený Lan-sek Objízdná trasa
<br> W.::.;tx
<br> E\.E M
<br> i“ if &; '.ř : [ „.3539 13 šaman 'a '.' “\ “či 1
OOP PDZ BM Rent 62420 (47,8 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
BM Rent a.s <.>
Londýnská 575/48
120 00 PRAHA 2 - VINOHRADY
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 62420/19-car
OD carvv1 13152/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
IČ: 28161513
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 18.06.2019
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení podle § 40
odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
na základě návrhu žadatele BM Rent a.s <.>,Londýnská č.p.575/48,120 00 Praha 2 – Vinohrady a po
písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní
inspektorát
<br> I.podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci ul.Úzká v Kolíně v termínu
od 15.07.2019 do 17.07.2019 (viz.situační schéma s DIO)
<br>
II.podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích,ul.Úzká,ul.Sokolská
a nám.Republiky v Kolíně v shora uvedeném termínu (viz.situační schéma s DIO)
v termínu,15.07.2019 – 17.07.2019 <,>
<br> z důvodu umístění plošiny při opravě střechy domu v dané lokalitě <.>
<br>
Při rekonstrukci plynového řadu na shora uvedených místních komunikacích v Kolíně bude v obvodu
působnosti zdejšího orgánu státní správy osazeno přechodné dopravní značení (dále jen DZ) dle
schémat DIO,která jsou přílohou a zároveň nedílnou součástí tohot...

Načteno

edesky.cz/d/3093426

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz