« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Bezručova v k. ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

62062 (257,0 kB)
& Aldriuvédlu' osol.: Vypr-wual Km slll.ll,Inn-asumm u.<.> u.<.>.<.> qušnm u: tmnmšmm _ [ _J___ seno: K Í r- „10 Va MMMHAZ Eleklrnstav 2.5 \ Bnbmcká ?090.Nymburk DOPRAVNÍ ZNAČENÍ »„e Kolin,u: Bezručova E:: M -obnova NN,kNN (změna) m.<.>.<.> „mw.IJLIWHNáVÍi-l DIO._ _ Cuslwrkreal.<.> d:.Knuuťhum 17.GB.2019 wm; ' Bude zajištěn bezpečný pfjgtgp do nemovitostí dotčených stavbou! ' ; '; Me?—M Šiša—= Otevřené výkopy budou zajištěny proti “ - Oli-Jí? (ODF-E\“.a „.<.>.<.>.ř.<.>.<.> trasa kNN % ' Harim r::„géóufyg padu chodcu a za smzene wdltelnostl 289 12 Kohn 1 budou osvětleny! - 1035 -.= <.>
OOP PDZ AZ Sedos 62062 (59,6 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
AZ Elektrostav,a.s <.>
Bobnická 2020
288 01 NYMBURK
<br> IČ: 451 49 909
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 62062/19-car
OD carvv1 13071/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
V zastoupení
SEDOZ DZ S.R.O <.>
PRIMÁTORSKÁ 296/38
180 00 PRAHA 8 - LIBEŇ
<br> IČ: 242 18 539
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 18.06.2019
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124,odst.6 zák <.>
č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti,kterou dne 17.06.2019 podala společnost
AZ Elektrostav,a.s <.>,Bobnická 2020,288 01 Nymburk v zastoupení SEDOZ DZ s.r.o <.>,Primátorská
296/38,180 00 Praha 8 - Libeň,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie
Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát,a po posouzení žádosti v souladu
s ustanovením § 77,odst.2,písm.b) zákona v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst.1 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) dle § 77 odst.1 <,>
zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul.Bezručova v k.ú.Kolín,takto:
<br> Při realizaci uvedené akce bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu s DIO <,>
které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000
Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost ...

Načteno

edesky.cz/d/3093424

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz