« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení místních komunikací v Pečkách

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pecky - parkoviste - rekonstrukce silnice 329 (144,4 kB)
<.>.<.>.<.>.-.<.> “.<.>.—.v.<.>." <.>,llu'luuuv lnu-vu na |_" UVILUIIII [Jdl KUVČICI'
<br> |ploh och y,z důvodu rekonstrukce sil.&.III32 -Pečky,průtah : 9535 * : _h až: * “ “".-'$.<.> :; *'J',; ' MS?-f :“ 0013431!
<br> 57632 '.\ „Ef.— m.: '?
<br> !.<.> : au ulťt CÍL-Né : ; É '_'„-1_F„w—"“J'
<br> _- _.<.>.| _ _-.' | HII'II'JIÍ _ _.<.> _ L.<.> :"Hr :“ _ f"- <.>
<br> POL !CiE ČígSKÉ Rř: l-L-"J : KY KRJ-\.<.> Jsmg 3553.55 : wp awauta SFĚF :DUČL ESKÉ.i() K&V—'" DOPRAVNÍ H\iSFEIGOÍ—řf'fšg; šír— 28% lis.KGLÍN.Mama-<A
<br> 04 zim „ <.>
<br> a ".B;.II ILL IL:-
<br> vižuuý ucdojem
<br> ":| - provizorní parkovací plocha
PMU DZ reko sil. 329 Pecky - parkoviste (35,7 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Město Pečky
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 78
289 11 PEČKY
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 55278/19-noj
OD noj 5392/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 00239607
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 18.06.2019
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele - města Pečky,IČ.:
00239607,se sídlem Masarykovo náměstí 78,289 11 Pečky podaného v zastoupení na základě plné
moci společností ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice po písemném vyjádření Policie ČR
KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát čj.: KRPS- 110776 -1/ČJ-
2019-010406-DOŽ
<br>
stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení místních komunikací v Pečkách v obvodu
působnosti našeho správního orgánu z důvodu navigace na provizorní parkovací plochy při
rekonstrukci silnice II/329 – průtahu městem takto:
<br> při realizaci uvedené stavby silnice II/329 v Pečkách bude na místních komunikacích osazeno
přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto
stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016)...

Načteno

edesky.cz/d/3093423

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz