« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Pozvánka na ZM 27. 6. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvanka_na_ZM_c._6_-_27._6._2019.pdf
Program jednání
<br>
<br> Zastupitelstvo města 6.jednání 27.06.2019
<br> Místo konání: zasedací místnost III.patro,MěÚ Český Krumlov,Kaplická ul
<br> Začátek jednání: 16,00 hod <.>
<br>
<br> Navržený program jednání:
<br> Pořadí Název Předkládá
<br> 1.Zahájení,úvodní volby,program
<br>
2.Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města Mgr.XXXXXXX XXXXX
<br> X.Zřizovací listina Městské knihovny v Českém Krumlově -
<br> aktualizace
<br> Rada města
<br> 4.Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 Rada města
<br> 5.Základní škola Český Krumlov,Za Nádražím 222 - investiční
<br> příspěvek
<br> Rada města
<br> 6.Rozdělení státní finanční podpory na obnovu kulturních
<br> památek poskytované v Programu regenerace městské
<br> památkové rezervace Český Krumlov a v Programu
<br> regenerace městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec
<br> a přidělení povinných podílů města Český Krumlov pro rok
<br> 2019 <.>
<br> Rada města
<br> 7.Vydání změny Změny č.1RP Vyšný v 6 lokalitách Rada města
<br> 8.Návrh na pořízení změny ÚPO Český Krumlov v lokalitě
<br> Horní Brána,Rožmberská ulice,aby na pozemcích p.č.424/9
<br> a 428/4,k.ú.Český Krumlov,bylo umožněno realizovat
<br> rodinný dům <.>
<br> Rada města
<br> 9.Směna pozemků se společností AA INVESTMENT Group
<br> s.r.o <.>
<br> Rada města
<br> 10.Prodej pozemku parc.196/41 v k.ú.Přísečná-Domoradice
<br> konkrétní fyzické osobě
<br> Rada města
<br> 11.Prodej pozemku parc.č.st.3398 v k.ú.Český Krumlov-
<br> pozemek pod stavbou garáže v majetku konkrétní fyzické
<br> osoby
<br> Rada města
<br> 12.Prodej části pozemku parc.č.236/4 v k.ú.Vyšný konkrétní
<br> fyzické osobě
<br> Rada města
<br> 13.Prodej části pozemku parc.č.423/2 v k.ú.Český Krumlov
<br> konkrétní fyzické osobě
<br> Rada města
<br>
<br> 14.Výběrové řízení na prodej pozemku p.p.č.1061/14,kú Č <.>
<br> Krumlov
<br> Rada města
<br> 15.Management Plan pro historické centrum Českého Krumlova Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> XX.Dotazy dle § XX Jednacího řádu ZM
<br>
17.R...

Načteno

edesky.cz/d/3090090

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz