« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: "Markétská pouť 2019 - Horní Planá"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_marketska_pout_2019.pdf
„ _.<.>
<br> s _ \.\ Lašqm Q.š„ x,<.> mě„_ %$) „398.3 ???.Š=%_Ě_&$m.wocn 33 N
<br> „5ch nmmxm.mmwcmcš Ščmxm mmozmrmš.voch.<.>
<br> m9__zm<>o.ť>o.š:mx_.šmmomm„mm mša.Caak _.Wa—Hwůndř něm—„š DĚDA.bom.ŠQřSF €>Š „mx-bami
<br> PQEOhxwawŠ._2>4I&OO
<br> ŠŠŠ! Ěmmo mcmoo _zŠN: „„ mšmx ozwxmmuošw majon—._Čm.m:oma wxmĚmx Žim—dama wxmmo.<.> <.>
<br> \.„PU luxuč „mx <.>
<br> AEC.Šas—„hh hu © as.<.> :wq $< „336 \ šarm—122 <.>,__.&.„Ečšsnš „: u.<.>.<.> : m.<.> mn __n
<br> ŠŠŠ „šq 93 B.:—„„ I
2019-30824.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
karel.trneny@mu.ckrumlov.cz
MUCK 32399/2019/ODSH/Trn
S-MUCK/30824/2019/ODSH/Trn
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 18.06.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Město Horní Planá,IČO 00245895,Náměstí 54,382 26 Horní Planá
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 10.6.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích podle ověřeného DIO z důvodu akce:
<br> "Markétská pouť 2019 - Horní Planá" <.>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“)
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,v platném
znění <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích,po písemném vyjádření
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního
inspektorátu (dále jen „orgán policie“) č.j.: KRPC-793-137/ČJ-2019-020206 ze dne 28.5.2019 <,>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br>  Dotčené komunikace: silnice č.III/1637 a místní komunikace ulice Finské domky,ulice A <.>
Stiftera podle DIO – viz.příloha <.>
<br>  V úseku: dotčené pozemní komunikace - viz.DIO příloha <.>
<br>  Komu se stanovuje: Město Horní Planá,IČO 00245895,Náměstí 54,382 26 Horní Planá <.>
<br>  Provedení dopravního značení: dle vyhlášky č.294/2015 Sb.– přenosné SDZ podle schváleného
DIO v příloze <.>
<br>  Termín: od 14,00 hodin 12.7.2019 do 20,00 hodin 14.7.2019 <.>
<br>  Odpovědná osoba: p.Bc.XXXX XXXXX,tel.: XXX XXX XXX <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,ktero...

Načteno

edesky.cz/d/3086453

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz