« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci, Karlovo nám. v Kolíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Karlovo nam. 61558 (516,5 kB)
\; : '! !
<br> &
<br> af; u; :“ ); 35? u"
<br>,)
<br> fr.—4:4 \.<.> J „' ;.<.> 'L- '.<.> „.__.<.>.<.> <.>
<br> \!
<br>,<.>.<.>.<.> <.>
<br> 4,__ ; - „ KONCERT: BRATŘI EBENOVÉ + ROBERT KŘES'Í'AN „ Í __ A DRUHÁ TRÁVA (13.hod.) 5 předkapelou (17.hod.) ____ ______________________m _ SITUACE: instalace SDZ 5.81,E13,22,BIB+E13 h'íéssžsI-tý úřad DATUM: 14.07.2019
<br> “W:.r *= r“ * " ' ' ' UW— ? [if-.n CW Pozn.: Karlovo namestl,Prazska,Husova.Karioua Hamásu ?8
<br> ŽBÚ 12 KCHT! 1 Kutnohorská ul.19 5-5.<.> <.>
<br> „H.<.>.-___.-- _,„„-.„; ;.<.> _„
<br> Diář-ar' fázi.-“svy
<br> 285: 12 Mafia '!
<br>.15:5 „g:—'.1- :_ "jis-\;: _; „.:.-
<br> KONCERT: XXXXXX XXXXXX A FRAMUS FIVE [XX hod.) X předkapelou Hope Astronaut (17 hod.) SITUACE: instaiace SDZ E.Bl,E13,22,BZB+E13 DATUM: 30062019
<br> Pozn.: Karlovo náměstí,Pražská,Husova <,>
<br> Kutnohorská uL
Karlovo nam-OOP PDZ §19 KKL mesto Kolin 61558 (48,2 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 KOLÍN
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 61558/19-car
OD carvv1 12945/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/2
<br>
Datum: 17.06.2019
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení podle § 40
odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
na základě návrhu žadatele města Kolín,Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín 1 a po písemném
vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát
<br> I.podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci,Karlovo nám.v Kolíně
v termínu od 29.06.2019 od 17:00 hod.do 01.07.2019 12:00 hod.a 13.07.2019 od 14:00 hod <.>
do 15.07.2019 do 12:00 hod.(viz.situační schéma s DIO)
<br>
II.podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci Karlovo nám <.>,ul <.>
Kutnohorská,ul.Pražská a ul.Husova v Kolíně v shora uvedeném termínu (viz <.>
situační schéma s DIO)
<br> z důvodu pořádání akce: „Kolínské kulturní léto“,(dále jen akce) <.>
<br>
Při akci na shora uvedených místních komunikacích v Kolíně bude v obvodu působnosti zdejšího
orgánu státní správy osazeno přechodné dopravní značení (dále jen DZ) dle schémat DIO,která
jsou přílohou a zároveň nedílnou součástí toh...

Načteno

edesky.cz/d/3085647

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz