« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - I. Oznámení II. Usnesení č. 552/19/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška ve věci povolení změny dokončené stavby vodního díla "Oprava vodovodu v Hrabůvce, ulice Mitušova".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

900.pdf
Magistrát města Ostravy.„ a,<,> <,>
<br> odbor ochrany životního prostředí
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.j-í SMO/351204/19/OŽP/Drch Ostravské vodárny a kanalizace a.s <.>
<br>.<.> ; S-SMO/0441 12/19/OŽP/7 Nadfaml 28/3114
<br> Sp z“ 729 71 Ostrava—Moravská Ostrava (DS)
<br> Vyřizuje: Ing.Drchalová
<br> Telefon: +420 599 442 450
<br> E-mail: idrchalova©ostravacz
<br> Datum: 11.června 2019 ' '
<br> L Oznámení Magistrát města Ostravy
<br>,„ odbor vnitřní v“ '
<br> 11.Usnesení c.552/19/VH,„ C i;
<br> III.Vyjádření k podkladům rozhodnutí plseímosmcn 1 7 —08— 19
<br> a veřejná vyhláška.vyvesena dne L—Á sňata dne :——— za Správnost G_abrlela Kozu v
<br> I OZNÁMENÍ souběžně zveřejněna na intern
<br> zahájení vodoprávního řízení /
<br> Odbor ochrany Životního prostředí Magistrátu města Ostravy,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle 5 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozděj ších předpisů
<br> A)
<br> Prokešovo nám.8.729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 Židů-Ě q? ŘAv—č
<br> 1/10 www.ostrava.cz Číslo účtu 27—1649297309/0800
<br> oznamuje jako příslušný speciální stavební úřad podle 5 15 odst.4 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle 5 15 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 115 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a dle 5 112 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,že na návrh žadatele,kterým je právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a.s <.>,se sídlem Nádražní 28/3114,729 71 Ostrava-Moravská Ostrava,IČ 45193673,bylo dne 17.ledna 2019 zahájeno vodoprávní řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla „Oprava vodovodu v Hrabůvce,ulice Mitušova“ dle 5 15 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisu a d...

Načteno

edesky.cz/d/3084179

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz