« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Nařízení 4/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Narizeni_4-2019.pdf
Nařízení města Český Krumlov &.4 r 2019
<br> Platnost od:.<.>.<.>.Počet stran: 1
<br> Účinnost od:.<.> Počet příloh: O
<br> 4/2019 NAŘÍZENÍ ze dne 15.4.2019
<br> kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.4l2017,tržní řád,ve znění poz-
<br> dějších změn a doplňků <.>
<br> Rada města Český Krumlov se usnesla Sejmuto:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne 3.6.2019 vydat dle & 11 a 5 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,na základě a v mezích zmocnění uvedeného v ustanovení podle 5 18 zák.č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání,toto nařízení:
<br> Článek 1
<br> Nařízení města Český Krumlov č.4/2017,tržní řád,se mění a doplňuje takto:
<br> V příloze nařízení se do části "předza- hrádky" doplňuje bod 48
<br> Předzahrádka pro posezení hostů před kavárnou Café XXXXXX v objektu č.p.Souke- nická XX,část p.p.č.1294/4,k.u.č.Krumlov o velikosti záboru 3 m2 <.>
<br> V ostatním zůstává nařízení města č.4/2017 beze změn <.>
<br> Článek 2
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení <.>
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXX starosta města
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX V,místostarosta L
<br> Vyvěšeno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/3083258

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz