« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci nacházející se mezi objektem rybářské bašty a vodní nádrže v obci Veltruby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

img537 (615,6 kB)
LicencetPolice CR - MRH ! '
<br> PC—CRASH
<br> 4 \.29.05.2019 J
<br> L?
<br> rybářská Bašta
<br> —\
<br> Vozidla :
<br> Měřítko 1: 700
<br> obec Veltruby;
<br> situační XXXXXX ke změně místní úpravy na místní komunikaci v obci Veltruby
OD 59767 (39,6 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Vaše čj.(zn.):
<br> Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 59767/19-vol
OD vol 12644/2019
<br> XXXXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
vladimir.volf@mukolin.cz
<br>
Počet listů:
<br> Příloh/listů:
1
0/0
<br>
Datum: 12.06.2019
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen
„zákon č.361/2000 Sb.“),ve znění pozdějších předpisů,na podkladě podnětu Obce Veltruby se
sídlem Sportovní 239,Veltruby,280 02 Kolín,IČ 00235881 a po předchozím písemném vyjádření
Policie ČR KŘP Stř.kraje DI XXXXX k návrhu místní úpravy provozu dle zákona č.XXX/XXXX Sb <.>,dle §
171 a 172 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“)
<br>
o z n a m u j e
<br>
podání návrhu místní úpravy provozu na místní komunikaci nacházející se mezi objektem
rybářské bašty a vodní nádrže v obci Veltruby spočívajícím v instalaci dopravního značení
(dále jen DZ) B 2 (Zákaz vjezdu všech vozidel),B 24a (Zákaz odbočování vpravo),B 24b (Zákaz
odbočování vlevo) a IP 4b (Jednosměrný provoz).Návrh ve věci byl odůvodněn potřebou zavedení
jednosměrného provozu na předmětné místní komunikaci z důvodu jejího úzkého šířkového
uspořádání <.>
<br> Návrh je oznamován opatřením obecné povahy veřejnou vyhláškou z důvodu,že se týká
kteréhokoli účastníka silničního provozu <.>
<br> V souladu s ustanovením § 172 odst.1 správního řádu se návrh zveřejňuje na úřední desce obce
po dobu 15 dnů v tištěné i elektronické podobě <.>
V souladu s ustanovením § 172 odst.4 správního řádu může k návrhu místní úpravy pro...

Načteno

edesky.cz/d/3082240

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz