« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Snížení nosnosti mostu Kamýcká PKD-4608/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Snížení nosnosti mostu Kamýcká PKD-4608/2019
1/2
<br> ŠÉÍŠĚŠĚÍŠÍÍŠŠŠĚ Mm mw lllllllíllllllllllll1111111111111111111111111
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPBEAGY7
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> <.>
<br> ?echnická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
<br> Rásnovka 770/8
<br> 110 00 Praha 1
<br>.Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.: XXXXX XXXX
<br> Č.j.: XXXXXXXXX MMB,-1079458/2019/O4/Dů Počet 1istů/příloh: 1/2 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 988291/2019PKD 12.06.2019
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.% 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.% 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podané dne 29.05.2019 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.% 77 odst.1 písm.c)„ odst.5 a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kamýcká a Roztocká
<br> spočívající v umístění dopravního značení na místní komunikaci v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanoveni,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy »— odboru služby dopravní policie ze dne 05.06.2019,č.j.: KRPA 215945-1/ČJ—2019—0000DŽ,TP66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní zna...

Načteno

edesky.cz/d/3078928

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz