« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc (uzavřít dohodu ke smlouvě) 18/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

signed_18_2019.pdf (263 kB)
Město Domažlice
odbor správy majetku
náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
<br> Město Domažlice
oznamuje podle § 39 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění <,>
<br> záměr pronajmout hmotnou nemovitou věc
(uzavřít dohodu ke stávající smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání) <,>
<br> aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky
(18/2019)
<br> Rada města na své 20.schůzi dne 11.06.2019 svým usnesením číslo:
<br> 752 - schvaluje záměr uzavřít trojstrannou dohodu,kterou bude sjednána změna závazku sjednaného
smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřenou dne 24.08.2018 mezi městem
Domažlice a společností JR Personal GmbH,se sídlem Spolková republika Německo <,>
Münchener Straẞe 94,85051 Ingolstadt,na pronájem části nebytových prostor v budově
čp.61,jež je součástí pozemku p.č.st.473/1 v k.ú.Domažlice,a to změna v osobě nájemce
tak,že nadále bude nájemcem JR Personal GmbH,odštěpný závod,se sídlem Msgre B.Staška
61,Hořejší Předměstí,Domažlice,IČ 07825242 <.>
<br> Domažlice 13.06.2019
Bc.XXXXXX XXXXX
<br> vedoucí odboru správy majetku
v z.XXXXXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br>
Telefon: XXX XXX 111 Fax: 379 722 763 Bank.spojení:109782579/0300 IČ:00253316 e-mail:podatelna@mesto-domazlice.cz
104594982/0300
<br>
2019-06-13T10:49:32+0200

Načteno

edesky.cz/d/3078709

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz