« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Usnesení 5. veřejného zasedání ZM Třebenice ze dne 03.06.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 5. veřejného zasedání ZM Třebenice ze dne 03.06.2019
1
<br>
<br>
Usnesení
<br>
5.veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice,konaného v sále Městského úřadu
<br> Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice dne 03.06.2019 od 18.00 hodin <.>
<br> Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních
<br> údajů,ve znění pozdějších předpisů,je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva
<br> města Třebenice s omezeným rozsahem zpřístupněných osobních údajů <.>
<br>
<br> Usnesení č.5/1/2019
<br>
<br> ZM určuje zapisovatelem p.Marcelu Kovaříkovou <.>
<br>
<br> Usnesení č.5/2/2019
<br>
<br> ZM schvaluje složení návrhové komise: K.Pospíšilová,P.Kofrová,Mgr.E.Skokanová <.>
<br>
<br> Usnesení č.5/3/2019
<br>
<br> ZM určuje ověřovateli zápisu: Ing.V.Ludwig,R.Pospíšil <.>
<br>
<br> Usnesení č.5/4/2019
<br>
<br> ZM schvaluje program veřejného zasedání <.>
<br>
<br> Usnesení č.5/5/2019
<br>
<br> ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období včetně kontroly plnění usnesení
<br> zastupitelstva <.>
<br>
<br> Usnesení č.5/6/2019
<br>
<br> ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru <.>
<br>
<br> Usnesení č.5/7/2019
<br>
<br> ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru <.>
<br>
<br> Usnesení č.5/8/2019
<br>
<br> ZM schvaluje Závěrečný účet města Třebenice za rok 2018 bez výhrad,včetně příloh,viz
<br> příloha orig.zápisu <.>
<br>
<br> Usnesení č.5/9/2019
<br>
<br> ZM schvaluje Účetní závěrku města Třebenice za rok 2018 sestavenou ke dni 31.12.2018 <,>
<br> včetně výsledku hospodaření města za rok 2018,viz přílohy orig.zápisu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
Usnesení č.5/10/2019
<br>
<br> ZM schvaluje výsledek hospodaření města Třebenice k 31.3.2019
<br>
<br> Usnesení č.5/11/2019
<br> ZM schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2019 k rozpočtu města Třebenice na rok 2019 <.>
<br>
<br> Usnesení č.5/12/2019
<br> ZM schvaluje znění zápisu za rok 2018 do kroniky města Třebenice <.>
<br>
<br> Usnesení č.5/13/2019
<br> I.ZM schvaluje prodej pozemku p.p...

Načteno

edesky.cz/d/3078461

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz