« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Návrh OOP - stanovení zákazu stání a zastavení na PK v Domažlicích - Chsl 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

39711-2019_navrh_UD_priloha.pdf (808 kB)
Spwáva & umím sllm: ŠV (: :? ra Hánův park 9:9 s Baara N m '—u :: = N Kozinova LETNI mm m X 1 “L.a "= ' chov :: Vaule s : u HHŠWĚ' "A *.>“ EPÚRTDVBH.STADION ÍÍTŠÍVÉ % (“ > nhšai— & cu O: Zubřrna %.V,__ skova 3 q ?.Š a: 3 a < a: u <.>,<.>.<.> : a o 11 Haj "" akOV : __ )vOF % =“ n É g.? < 3 rkava m < N ŠpiHarova
<br> + “% ů \— pčnl'q“ *.? „m seW'Y „ QD k 'ho Q € <.>,- g Máchova Vrchlickeho g Vrch!IC &* 10% $ Q ?,<.> „ fu “mms = : Škulká mateřská 5 imma „= a m k 5.Fú' -- evo" ““ 917 u " :> o eko Va F 9 m 5,„„ „ J\swa i Dumaim'z.Tyršova MĚSTSKÉ mamut“ => LESV „ni G_Ls BAAFA.„MU),a.% mw af? základní Jiflg;.“Jo“ škuh ici,<.> ?\ Oka _ o — Komenskeho Tip!:-USM “ira/5,r Na Hvud _ adr - 1; — co“ 32,> = eb,Hánův park 0 3 ad V 2; z: ; U Nemocnice Š ; Š „,Ě KMHUVNA _,„za m Skalní,ZUŠ Spalena'.“ :) Narnzení & <) I! Sady panny Mana tg; 048 0: Ant Příhmdy * MUZEUM (v 0 m J JWDR/ fy : Nanebevzen' vc :.Husova CHA N M59.Sta.W"y MNE !.esti Míru Vem—M Ž.<.>.<.> městská Pam" Š “JÉŽNDGŠ'RŽÉÉD ; vm x.““ *““ “"*“" OKR SPRÁVA ggg ZABEZP "3 % MĚĚTSKÝ %;,GALERIE BAW SWLLARÚ E URAD =(; m 4 É zam“ ? “08 Vodní,<.> & n„„,<,> Ovarn; č- Hradska w mzmecká CNoDsKÝ ? :: puhme HRAD % 2 „$“—„\ Srnova X („ :: Zubhna Judr.A lvů-„ka ; m „.Na 0“me u všech 9?,Břetislavova.;,„mm o ? a,Hruškova Havlíčkova 5 C:;.<.> <=> š dnpravm Ě $.pmhme IE 3' => ( ? eoó =- _ _ _ *? “" Klasferskeho o “a ' : Zahradni :: “» mateřské &,Z'Zkov'? ikunu 43 “Q,0 a.U Zastavky,? mateřská V,škuHm obo'kaH/a Bo- ': 4 $ fa č žel zastávka Domažhcefměsto
<br> llncmíknvz
<br> Psinářo va
<br> pátek od 6:00 (8:00) do XXXXXX XX:XX
39711-2019_navrh_UD.pdf (245 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Naše čj.: MeDO-39711/2019-Ko
Spis.zn.: OD-5741/2019
<br> Vyřizuje: Ing.Koš
Telefon: 379 719 229
<br> Datum: 12.06.2019
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou – návrh opatření obecné povahy
<br> I.dočasný zákaz stání a zastavení silničních vozidel na pozemních
komunikacích
<br> II.stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle
§ 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),a jako věcně a místně příslušný správní
orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě návrhu města Domažlice,IČ 00253316,se sídlem náměstí Míru 1,344 01 Domažlice a
jeho projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajským ředitelstvím policie
Plzeňského kraje,územním odborem Domažlice,dopravním inspektorátem Domažlice,tímto
opatřením obecné povahy zpracovaným podle § 171-174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále
jen „správní řád“),ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení § 19a odst.1,2 a 3 zákona
o pozemních komunikacích opatřením obecné povahy
<br> I.v souladu s ustanovením § 19a odst.1 a odst.2 zákona o pozemních komunikacích
<br> A) dočasně zakazuje stání silničních vozidel na těchto komunikacích ve městě Domažlice
v době od 6:00 hod dne 09.08.2019 do 24:00 hod dne 11.08.2019:
<br> 1) na náměstí Míru (dolní polovina) – od budovy radnice k městské bráně;
2) na Chodském náměstí – celé parkoviště;
3) v ulici Hruškova – parkoviště u bývalého „Svazarmu“;
<br> B) dočasně zakazuje stání silničních vozidel na těchto komunikacích ve městě Domažlice
v době od 08:00 hod dne 09.08.2019 do 24:00 hod.dne 11.08.2019:
<br> 4) na náměstí Míru (ho...

Načteno

edesky.cz/d/3071519

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz