« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Domažlice dne 19.06.2019 od 16:00 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_290.pdf (54 kB)
P O Z V Á N K A
na 11.zasedání Zastupitelstva města Domažlice
<br> dne 19.06.2019 od 16:00 hodin
<br> v malém sále MKS v Domažlicích
P r o g r a m :
Určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Volba návrhové komise
Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM
Zpráva zástupce RM o činnosti RM
Zápisy z jednání výborů
Žádost vedoucího Policie ČR,obvod.odd.v Domažlicích o vystoupení
na veřejném zasedání ZM
Prezentace „Plavecký bazén Domažlice“
Záměr prodat část pozemku p.č.4784/2,k.ú.Domažlice
Žádost o odsouhlasení návrhu kupní ceny,ČD
Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění regionální dopravní
obslužnosti v roce 2019
RO - Veřejná zakázka s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo
– interiér pivnice
RO - Veřejná zakázka s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní
křídlo – interiér restaurace
Smolovský rybník,kupní smlouva,smlouva o úschově
Souhlas s odstraněním staveb
Dodatek č.2 k darovací smlouvě – přeložka vodovodu Chrastavická ul <.>,Domažlice
a darování pozemků – Wimmer,Pauler
Prodej pozemku a zřízení práva stavby,lokalita obytné zóny Na Bábě
Nabídka prodeje lesního pozemku,k.ú.Spáňov
Závěrečný účet města za rok 2018
Schvalování účetní závěrky města za rok 2018
Plavecký bazén a ubytovna Domažlice – zrušení příspěvkové organizace
Různé
Závěr
<br>
2019-06-11T12:53:27+0000
pečeť úřadu

Načteno

edesky.cz/d/3068017

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz