« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP - stanovení místních úprav na MK Chrastavice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

27703_pril.pdf (1006 kB)
27703.pdf (217 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Spis: OD-3982/2019
Č.j.: MeDO-27703/2019-San
<br> Vyřizuje: Vratislav Šantroch
Tel.: 379 719 228
<br> Datum: 11.06.2019
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy –
stanovení místních úprav provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (dále jen zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu obce Chrastavice,IČ: 00572641 <,>
se sídlem: Chrastavice čp.28,344 01 Domažlice,podaného dne: 17.04.2019 prostřednictvím společnosti
Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o <.>,IČ: 26363747,se sídlem: Cihlářská čp.552,344 01 Domažlice,a jeho
projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje <,>
územní odbor Domažlice,dopravní inspektorát Domažlice,který k dané věci vydal své vyjádření
č.j.: KRPP-51675-1/ČJ-2019-030106,ze dne: 11.04.2019,tímto opatřením obecné povahy zpracovaným
ve smyslu § 171-174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších
předpisů,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona opatřením obecné povahy
<br> stanoví
<br> následující místní úpravy provozů na dotčených pozemních komunikacích:
1) na místní komunikaci na pozemku parc.č.1378/1 v místě křižovatky s místní komunikací na pozemku
parc.č.79/13,u domu čp.108,ve směru jízdy do centra osadit obce svislou zákazovou dopravní značku
B 24b Zákaz odbočování vlevo (v přiložené dokumentaci označena č.2) a u domu čp.114 ve směru jízdy
z centra obce osadit svislou zákazovou dopravní značku B 24a Zákaz odbočování vpravo (v přiložené
dokumentaci označena č.1);
2) na místní komunikaci na pozemku parc.č.1401/4 v místě křižovatky se silnicí II.tř.č.183 ve směru
jízdy od silnice osadit svislou informativní zónovou do...

Načteno

edesky.cz/d/3068016

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz