« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Usnesení z 10. zasedání Rady města Třebenice ze dne 03.06.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 10. zasedání Rady města Třebenice ze dne 03.06.2019
1
<br>
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
<br> IČO: 00264521,DIČ: CZ00264521
<br> Telefon: 416594301,e-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz
<br> Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních
<br> údajů,ve znění pozdějších předpisů,je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města
<br> Třebenice s omezeným rozsahem zpřístupněných osobních údajů <.>
<br>
<br> Usnesení rady města z 10.zasedání
<br>
Rady města Třebenice konané dne 3.6.2019 od 16.30 hodin v zasedací místnosti Městského
<br> úřadu Třebenice <.>
<br>
<br>
<br> Rada na svém zasedání projednala:
<br>
<br> Usnesení č.10/1/2019
<br>
<br> RM schvaluje program svého jednání <.>
<br>
<br> Usnesení č.10/2/2019
<br>
<br> RM bere na vědomí stav účtu k 3.6.2019 <.>
<br>
<br> Usnesení č.10/3/2019
<br>
<br> RM schvaluje kontrolu plnění usnesení <.>
<br>
<br> Usnesení č.10/4/2019
<br>
<br> RM schválila předložit zastupitelstvu návrh na prodej pozemku p.č.65/1 o celkové výměře
<br> 994 m2,druh pozemku zahrada v obci Třebenice a k.ú.Medvědice,zapsaný na LV 1,v majetku
<br> města Třebenice manželům XXXXXXX za cenu 150 Kč/m2,což při celkové výměře 994 m2
<br> činí celkem 149 100 Kč.Návrh na vklad do KN a daň z převodu nemovitostí hradí kupující <.>
<br>
<br> Usnesení č.10/5/2019
<br>
<br> RM schválila žádost XXXXXXXXXXX o zařazení změny do územního plánu – p.p.č 144/11
<br> o celkové výměře 5 669 m2,druh pozemku: orná půda v obci Třebenice a k.ú.Medvědice <,>
<br> zapsané na LV 42 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Litoměřice
<br> předložit zpracovateli územního plánu,žádost archivovat a žadateli odpovědět obvyklým
<br> způsobem <.>
<br>
<br> Usnesení č.10/6/2019
<br>
<br> RM schválila vyvěsit na úřední desku nový záměr pronájmu pozemku p.č.656/3 o celkové
<br> výměře 500 m2,druh pozemku: zahrada v k.ú.Mrsklesy,který je zapsán na LV 1,ve vlastnictví
<br> města Třebenice za cenu 2 Kč/m2/rok.Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3m...

Načteno

edesky.cz/d/3066804

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz