« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - VSOD - Pozvánka na 13. Shromáždění zástupců členských obcí, Návrh závěrečného účtu za r. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VSOD_navrh_zaverecneho_uctu__2018.pdf (1428 kB)
Licence: W4VM strana 1 / 11 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br>
<br> Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK
2018
<br> Sestavený ke dni 20.5.2019
<br>
<br> (v Kč)
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.16.05.2019 8h23m11s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 03230333
<br> název Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka
<br> ulice,č.p.Bezděkovské předměstí 388
<br> obec Domažlice
<br> PSČ,pošta 344 78
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 379792319
<br> fax
<br> e-mail pisova@chvak.cz
<br> WWW stránky
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.16.05.2019 8h23m11s
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 1 000,00 1 000,00 686,92
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 40 000,00 41 000,00 41 922,00
<br> Příjmy celkem 41 000,00 42 000,00 42 608,92
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 686,92
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 686,92
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.1 000,00 1 000,00 686,9...
Pozvanka_VSOD.pdf (266 kB)
POZVÁNKA
<br> na 13.Shromáždění zástupců členských obcí VSOD (Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka) IČ: 03230333 se síd1em Bezděkovské předměstí 388,344' 78 Domažiice.zapsaného v registru Krajského úřadu Plzeňského kraje č.25/2014 ldáie také jen “svazek" nebo „VSOD'V
<br> konanéhodne 27.6.2019 od 9:30 hodin v sídle svazku zasedací'n'ií'stnoai budovy společnosti CHVaK a.s.na adrese Bezděkovšké předměstí 388,344 78 Domažlice
<br> Navrženy' program iednání:
<br> Zahájení,soh'válení programu,volba ověřovatele zápisu
<br> Kontrola usnesení
<br> Účetní závěrka svazku za rok 2018
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2018
<br> Pňstoupení nového člena
<br> Změna stanov svazku __
<br> Informace a ušnesení směmjicí krozhodnutí jediného akcíónářespolečnosti CHVeK a.s.Různé
<br> 9074979199353?
<br> v Domažlicích dne 6.6.2019“ »
<br> Bc.XXXX XXXX Íoyičová předsedkyně SOD
<br> ZveřéjpěnOí
<br> sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/3064170

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz