« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - oznámení na ÚD-prodej Véle

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud_vele_001.pdf
MUCK 30734/2019/OSM/Ra j
<br> OZNÁMENÍ podle 5 39 zák.č.1'2f8/f2000fbe.ve znění pozděj ších 'předpi'sůf"
<br> Město Český Krumlov oznamuje
<br> záměr prodeje části pozemku parc.č.844 o výměře cca 22 m2 v k.ú.Slupenec ( dle přiloženého zákresu) za kupní cenu,stanovenou znaleckým posudkem,vyhotoveným na náklady žadatele,t.j.za cenu v místě a čase obvyklou konkrétní fyzické osobě ( dle předložené žádosti)
<br> Vyvěšeno: ] 0.6.2019 Sejmuto:
<br> XXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3064142


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz