« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Přehled přijatých usnesení z jednání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 5 ze dne 30.5.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZM_c._5_ze_dne_30.5.2019_-_usneseni.pdf
PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
<br>
Zastupitelstvo města 5.jednání datum konání: 30.05.2019
<br>
Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.05.2019
Číslo usnesení Název Předkladatel
0040/ZM5/2019 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města Mgr.XXXXXXX XXXXX
XXXX/ZMX/XXXX Závěrečný účet města Český Krumlov za rok XXXX Rada města
0042/ZM5/2019 Rozpočtové opatření č.42 Rada města
0043/ZM5/2019 Žádost o poskytnutí dotace - Alzheimercentrum České Budějovice Rada města
0044/ZM5/2019 Žádost o odkoupení nemovitostí města Rada města
0045/ZM5/2019 Majetkoprávní vypořádání stavby Český Krumlov N.Dobrkovice-výstavba
<br> a XXXX.MK a IS
Rada města
<br> XXXX/ZMX/XXXX Výběrové řízení na prodej pozemků ve Vyšném Rada města
0047/ZM5/2019 Žádost o prodej pozemku části p.p.č.490/6 v k.ú.Český Krumlov Rada města
0048/ZM5/2019 Prodej části pozemku parc.č.844 v k.ú.Slupenec konkrétní fyzické osoběRada města
0049/ZM5/2019 Obecně závazná vyhláška,kterou se mění obecně závazná vyhláška č <.>
<br> 4/2018 o stanovení doby nočního klidu
Rada města
<br>
Projednané informace na programu jednání dne: 30.05.2019
<br> Různé
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Zahájení,úvodní volby,program
<br>
Materiály stažené z projednávání
<br> Jednací řád finančního výboru Mgr.XXXXX XXXXXX
<br>
<br>
Usnesení č.XXXX/ZMX/XXXX
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 25.dubna 2019
<br>
<br>
<br> Usnesení č.0041/ZM5/2019
Zastupitelstvo města
schvaluje
<br>
<br> V souladu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,je dokument zveřejněn v upravené podobě <.>
<br> Město Český Krumlov
<br> a) závěrečný účet a účetní závěrku města Český Krumlov za rok 2018 dle § 84 odst.2 písm.b) zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění a zákona č.220/2013 Sb <.>,o požadavcích na schválení účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek,v platném znění <,>
<br> b) vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města Čes...

Načteno

edesky.cz/d/3064139

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz