« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Oznámení záměru pronájmu (pachtu) pozemku v obci Zásmuky a k. ú. Nesměň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

Příloha č.9 ke Směrnici č.127 o majetku Středočeského kraje a o majetku příspěvkových organizací
<br> STŘEDOČESKÝ KRAJ
Zborovská 11,150 21 Praha 5
<br> 'OZNÁMENÍZÄMÉRU
<br> Podle ustanovení § 18 odst.1 Zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení) oznamuje
Středočeský kraj následující Záměr:
<br> pronajmout
<br> pozemek palmě.487/1 o výměře 16050 m2,zapsaný v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrálním
pracovištěm v Kolíně na LV 1332 pro obec Zásmuky a katastrální území
Nesmëň u Zásmuk
<br> Informace podá:
Bc.Olga Kalouskova <.>
Tel.321789430
<br>
<br> Vyvěšeno:
Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/305976

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz