« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zahájení ZŘ - ÚD - Galafruit Choťovice, PHM nafty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

Praha:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
Značka:
<br> 14.1.2016
002182/2016/KUSK
SZ_164335/2015/KUSK/3
XXXXXX XXX l.XXX
OŽP/Zk
<br> Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Stavba
vnitropodnikové čerpací stanice nafty společnosti Galafruit s.r.o.Choťovice“
v k.ú.Choťovice ve smyslu zákona č.100/2001 Sb <.>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona a Středočeský kraj
(jako dotčený územní samosprávní celek) zveřejňují v souladu s § 16 zákona informaci
o oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),záměru
Stavba vnitropodnikové čerpací stanice nafty společnosti Galafruit s.r.o.Choťovice
Předmětem je výstavba vnitropodnikové čerpací stanice na motorovou naftu o objemu 9 m3 <.>
Podle § 6 odst.6 zákona sdělují,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle
§ 7 zákona.Doba zveřejnění je 15 dnů ode dne vyvěšení.Datum vyvěšení informace o
oznámení na úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn i na internetových stránkách
Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz <.>
Do oznámení je možné nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství,zdejšího úřadu <,>
4.patro,dv.č.4111,v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě na telefonním
čísle 257 280 539 nebo 345 po dobu zveřejnění.Informace o oznámení je rovněž zveřejněna
v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia
pod kódem STC1955.Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst.7 zákona zasílejte na
zdejší odbor životního prostředí a zemědělství do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení <.>
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet <.>
<br> Václav Ž á k
odborný referent na úseku životního prostředí
<br> vyvěšeno dne: 14.1.2016
<br> Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br> sejmuto dne:
<br> tel.: 257 280 539
<br> fax: 257 280 170
<br> zak@kr-s.cz
<br> www.kr-stredocesky.cz

Načteno

edesky.cz/d/305974


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz