« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – hospodářsko správní referent bytového odboru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-06-06 - VŘ Brno-Bystrc
Výběrové řízení na místo úředníka územního samosprávného celku
<br>
Statutární město Brno,Městská část Brno-Bystrc,tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
<br> sídlem nám.28.dubna 60,635 00 Brno
<br>
<br>
vyhlašuje,dle zák.č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,výběrové řízení na pozici:
<br>
<br> hospodářsko správního referenta bytového odboru – platová třída 8
<br>
Pracovní poměr na dobu neurčitou,úvazek 40 hod./týden,místo výkonu páce je ÚMČ Brno-Bystrc <.>
<br> Nástup nejlépe od 01.08.2019 <.>
<br> Platové zařazení se řídí platným zákoníkem práce a nařízením vlády č.341/2017 Sb.– platový tarif dle platové
<br> třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné
<br> praxe <.>
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
<br>  státní občanství ČR,u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR <,>
<br>  dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům <,>
<br>  bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro
trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související
<br> s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jakoby nebyla odsouzena) <,>
<br>  dobrá znalost českého jazyka <.>
<br>
<br>
Požadujeme:
<br>  SŠ nebo VŠ vzdělání <,>
<br>  znalost práce na PC (Word,Excel) <,>
<br>  časovou flexibilitu <,>
<br>  odolnost vůči psychosociálnímu zatížení <.>
<br>
Praxe ve veřejné správě a znalost právních předpisů v bytové oblasti výhodou <.>
<br>
<br> Přihláška musí obsahovat:
<br>  jméno,příjmení a titul uchazeče <,>
<br>  datum a místo narození uchazeče <,>
<br>  státní příslušnost uchazeče <,>
<br>  místo trvalého pobytu uchazeče <,>
<br>  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního příslušníka <,>
<br>  datum a podpis uchazeče <.>
<br>
Výčet dokladů,které je zájemce povinen doložit k přihlášce:
<br>  životopis s údaji o dosavadních...

Načteno

edesky.cz/d/3056585

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz