« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP - SPDZ - uzavírka provozu - ul. nám. Míru - akce "Roadshow"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

38656pril.pdf (540 kB)
anonymous anonymous Daíuín; 22852019 14 40 Měřítko 12000
38656.pdf (176 kB)
Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Čj.: MeDO-38656/2019-Bra Spis: OD – 5031/2019 Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX Tel.: XXX XXX XXX V Domažlicích dne XX.06.2019 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu společnosti EURO NOVA & PARTNER S spol.s r.o <.>,IČ: 26353610,Nádražní 2744/14,301 00 Plzeň,ze dne 22.05.2019,po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,územního odboru Domažlice,dopravního inspektorátu Domažlice,č.j.KRPP-78992-1/ČJ-2019-030106 ze dne 04.06.2019,s t a n o v í opatřením obecné povahy ve smyslu ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád“) v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu následující přechodnou úpravu provozu na dotčené pozemní komunikaci nám.Míru ve městě Domažlice za účelem označení úplné uzavírky provozu: 1.Dotčený úsek pozemní komunikace: náměstí Míru ve městě Domažlice - uzavírka v úseku od čp.132 k čp.143 v souvislosti s konáním akce „Roadshow Sportmanie Plzeň 2019“ – viz příloha 2.Stanovené dopravní značení: viz příloha,B1 a Z2,IP 10a 3.Doba platnosti: od 25.06.2019 od 06:30 hodin do 25.06.2019 20:00 hodin Toto stanovení přechodné úpravy provozu se vydává za následujících podmínek: 1.stanovené dopravní značky a dopravní zařízení budou instalovány bezprostředně před zahájením akcí.Bezprostředně po skončení akce bude umístěná přechodná úprava provozu odstraněna 2.místní úprava provozu,která nebude v souladu s touto ...

Načteno

edesky.cz/d/3055638

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz