« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP - SPDZ - uzavírka provozu - ul. nám. Míru - kulturní akce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

38614pril.pdf (1886 kB)
„ <.>,<.> L.LGLNWA
<br> fufi.„Mao „ M5129! "' 4-53? W242,<,> Dr'Way/í __ “JIL—Že
<br> /,„:** ;,» „ 4 - * - ' _ anf n-fmous anonymcus 4.u? %; &) 33.2%; a.352% - _ ' naši-50052019 10132
<br> Měřítko 1:2500
<br>,o
<br> ' © Přispěvatelé OpenStreeáMap RÚIAN: © ČÚZK
38614.pdf (175 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Čj.: MeDO-38614/2019-Bra
Spis: OD – 5274/2019
Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
V Domažlicích dne 06.06.2019
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu Městského kulturního střediska v Domažlicích,IČ:
00273865,náměstí Míru 51,344 01 Domažlice ze dne 29.05.2019,po předchozím písemném vyjádření
Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,územního odboru Domažlice <,>
dopravního inspektorátu Domažlice,č.j.KRPP-79028-1/ČJ-2019-030106 ze dne 04.06.2019 <,>
<br> s t a n o v í
opatřením obecné povahy ve smyslu ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád“) v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona
o silničním provozu následující přechodnou úpravu provozu na dotčené pozemní komunikaci nám <.>
Míru ve městě Domažlice za účelem označení úplné uzavírky provozu:
1.Dotčený úsek pozemní komunikace: náměstí Míru ve městě Domažlice dle následujícího: a) ul.náměstí
Míru v úseku od (budovy ČSOB) čp.4 k budově čp.51 (budova MKS) ve dnech 07.07.2019,04.08.2019 a
01.09.2019 vždy od 13:00 do 21:00 hodin za účelem konání akce „Hudba na náměstí“ v prostoru u kašny z
důvodu bezpečí návštěvníků akce,b) ul.Náměstí Míru v úseku od křižovatky ulic nám.Míru a ul.Chodská
ke křižovatce ul.Nám.Míru a ulice Npor.O Bartoška ve dnech 21.06.2019,12.07.2019,20.07.2019 <,>
23.08.2019 od 19:30 do 22:30 hodin,06.09.2019 od 17:30 do 20:30 hodin za účelem konání akc...

Načteno

edesky.cz/d/3055634

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz