« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024
1
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 – 2024
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 – 2024 (dále jen
výhled) je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších
závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně
rozvojových programů <.>
Výhled na rok 2020 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu kraje na rok 2020 tak <,>
že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro
předložení návrhu rozpočtu na rok 2020 <.>
<br> v mil.Kč
<br> rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024
<br> ZDROJE 18 897 18 934 18 584 18 158 17 861
<br> Příjmy 18 329 18 642 18 707 18 652 18 008
<br> běžné příjmy,z toho: 17 644 17 660 17 807 17 807 17 915
<br> - vlastní příjmy 6 542 6 566 6 690 6 815 6 943
<br> - transfery 11 102 11 094 11 117 10 992 10 972
<br> kapitálové příjmy,z toho: 685 982 900 845 93
<br> - vlastní příjmy 50 50 245 50 50
<br> - transfery 635 932 655 795 43
<br> Financování 568 292 -123 -494 -147
<br> prostředky minulých let 40 0 0 0 0
<br> úvěr 2017 - 2021 629 638 0 x x
<br> úvěrový rámec 2016 - 2023 555 573 477 297 0
<br> další předfinancování evropských
projektů z cizích zdrojů 66 0 0 0 0
<br> úvěrový rámec 2021 - 2029 ˟˟˟ 0 98 98 101
<br> splátky jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -25 0 x
<br> splátky jistiny úvěru 2017 - 2021 ˟ 0 0 -150 -150 -150
<br> splátky jistiny úvěrového rámce 2016 -
2023 ˟˟ -505 -716 -523 -641 0
<br> splátky jistiny dalšího předfinancování 0 -66 0 0 0
<br> předpoklad splátky jistiny úvěrového
rámce 2021 - 2029˟˟˟ x x 0 -98 -98
<br> splátka návratné finanční výpomoci -80 0 x x x
<br> VÝDAJE 18 897 18 934 18 584 18 158 17 861
<br> běžné výdaje 16 514 16 619 16 706 16 699 16 746
<br> kapitálové výdaje 2 383 2 315 1 878 1 459 1 115
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3055296

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz