« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018
1
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2018
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2018 bylo schodkové se saldem ve výši -205 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> druhové třídění
schválený
rozpočet
<br> 2018
<br> upravený
rozpočet
k 31.12 <.>
<br> 2018
<br> skutečnost
k 31.12 <.>
<br> 2018
<br> rozdíl
skutečnost
<br> –
UR
<br> %
plnění
<br> příjmy celkem 16 048 18 090 18 273 183 101,01
<br>
výdaje celkem 16 657 20 032 18 478 -1 554 92,24
<br> saldo: příjmy - výdaje -609 -1 942 -205 1 737 10,56
<br> financování celkem,z toho: 609 1 942 205 -1 737 10,56
<br> prostředky minulých let 119 1 857 550 -1 307 29,62
úvěrový rámec 2016 - 2023 792 362 237 -125 65,47
úvěr 2017 - 2021 131 5 1 -4 20,00
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 0 100,00
splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100,00
splátka jistiny úvěrového rámce
2016 - 2023 -216 -65 -66 -1 101,54
termínované vklady - krátkodobé 0 0 -300 -300 x
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2018 v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 18 273 mil.Kč
tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery
v objemu 11 743 mil.Kč,tj.64,26 % z celkového objemu
<br> skutečných příjmů,z toho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR
v celkové výši 9 475 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle
zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní
část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 865 mil.Kč,tj.32,09 % z celkového objemu
skutečných příjmů <.>
V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 183 mil.Kč,tj.o 1,01 % <.>
<br>
<br> 2
<br> Výdaje za rok 2018 dle oblastí v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2018 činily 18 478 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši
16 570 mil....

Načteno

edesky.cz/d/3055295

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz