« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Kalkulace ceny - voda Sutom pro rok 2019 - Vodárna Sutom

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kalkulace ceny - voda Sutom pro rok 2019 - Vodárna Sutom
Kqlkuloce cenv - vodq Sutom pro rok 2079
Organizace (nozev): Mdsto Tiebenice
tCO: OOZO4521
<br> Dilii celek (misto):Voddrno Sutom
<br> Pol.Nazev kolkulace 2019
1 Piim'i materi6l 114 300,00
<br> 1.<.> 1.<.>
<br> r.2 <.>
voda
<br> ostatn i
<br> 1t_4 300,00
<br> 2 Piimd mzdy
<br> 3 Ostatni piim6 ndklady 4L 925,00
3.1
<br> 3.2
<br> 3.3
<br> 3.4
<br> 3.s
<br> 3.6
<br> 3.7
<br> 3.8
<br> 3.9
<br> 3.10
<br> Odpisy hmotneho majetku
<br> Opravy hmotndho majetku
<br> ZdravotnI a socidlni poji5tdni
<br> Poplatky za vypouit6ni odpadnich vod
<br> Elektrickd energie
<br> Ndjemn6 za uifuan( hmotn6ho majetku
<br> Ndklady laboratoie
<br> Odvoz kal0
<br> Ndkup ostatnich sluZeb
<br> Ostatni ndkup materidlu
<br> 5 592,00
<br> 14 300,00
<br> t4 207,00
<br> 7 826,00
<br> 4 V'i robni reiie
<br> 5 Sprdvni reiie
<br> 6 Upln6 vlastni ndklady L56 225,00
<br> 7 Voda fakturovand v m3 domdcnosti 3533
<br> 8 Ndklady na 1m3 fakturovan6 vody 44,22
<br> 9 Zisk na 1m3 fakturovan6 vody 0,01
<br> 10 Cena fakturovan5 (zjiStEn'i)bez DPH 44,23
<br> 11 Cena fakturovand s DPH 15% 50,86
Vyv65eno dne: 06,0(; W7
Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/3055291

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz