« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Oznámení na úřední desce (výpůjčka pozemku pro předzahrádku - Dvořáková)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

klasterni.pdf
MUCK 30057/2019/val
<br> Město Český Krumlov Městský úřad Odbor správy majetku
<br> Oznamuje
<br> ve smyslu 5 39 zák.č.128/2000 Sb.v platném znění záměr výpůjčky pozemku část parcely č.1299/3 (ostatní plocha,ostatni komunikace) o výměře cca 6 m2 v k.ú.Český Krumlov za účelem umístění a provozování hostinské předzahrádky na dobu 3 let od uzavření smlouvy o výpůjčce s možností prodloužení smlouvy o další 2 XXXX v případě
<br> dodržení podmínek dle uzavřené smlouvy
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložil své nabídky.a to písemně,prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Českém Krumlově nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Vyvěšeno dne: 5.6.2019 Sejmout dne: 2/.6.2019
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/3050965

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz