« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Záměr pronájmu nebytových prostor za účelem podnikání v budově č. p. 87 v obci Třebenice, ulici Sokolská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu nebytových prostor za účelem podnikání v budově č. p. 87 v obci Třebenice, ulici Sokolská
č.j.: TRE-1295/2019
<br>
<br>
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
<br> __________________________________________________________________________
<br> Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku dle § 39 odst.1 zákona o obcích
<br> č.128/2000 Sb <.>
<br>
<br>
Záměr pronájmu nebytových prostor za účelem podnikání <,>
<br> nacházejících se ve zdravotním středisku v budově č.p.87 na st.p <.>
<br> č.634 v ulici Sokolská,v obci a k.ú.Třebenice,o celkové výměře
24,07 m2
<br>
<br>
<br> Specifikace prostor:
<br>
<br> Místnost Výměra v m2
<br> Č.137 kancelář 17,10
<br> Č.139 sociální zařízení 3,24
<br> Č.119 + 130 chodba (1/3) 3,73
<br> Celkem 24,07
<br>
<br> Energetický štítek obálky budovy je k dispozici na Městském úřadu Třebenice <.>
<br>
<br> Výše nájmu: minimální měsíční nájemné ve výši 100,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby
<br> s nájmem spojené <.>
<br>
<br> Nájemní vztah bude sjednán od 1.7.2019 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců <.>
<br>
<br> Předkládání nabídek:
<br>
<br> Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené jménem,příjmením a
<br> adresou žadatele (název firmy,sídlo,IČ) a nadpisem: „Pronájem – nebytové prostory za
<br> účelem podnikání“ <.>
<br>
<br> Žádost musí obsahovat:
<br>
<br> 1.nabídnutou cenu za 1m2/měsíc
2.příjmení a jméno žadatele,adresu trvalého pobytu,datum narození (název firmy,sídlo <,>
<br> IČ)
<br>
<br> Posledním dnem termínu pro předložení nabídek je 21.6.2019 (do 14:00 hodin).Nabídky
<br> zasílejte na adresu Městský úřad Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice nebo
<br> doručte osobně na podatelnu Městského úřadu Třebenice <.>
<br>
<br> Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat z předložených nabídek <.>
<br>
<br> Nebytový prostor bude možné si prohlédnout,a to po dohodě s panem Václavem Vágnerem <,>
<br> technikem města (tel.416 594 311) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Schválila Rada města Třebenice dne 3.6.2019 usnesením č.10/12/2019 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum zveřejnění 5.6.2019
<br>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3050706


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz