« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Rozšíření vstřikovny II (Nymburk) - Info o záměru MŽP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

Praha:
<br> 18.1.2016
<br> Číslo jednací:
<br> 005944/2016/KUSK
<br> Spisová značka:
<br> SZ_005944/2016/KUSK
<br> Vyřizuje:
<br> XXXX XXXXXXXXXXXX l.XXX
<br> Značka:
<br> OŽP/Pr
Posuzovaní vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
- zveřejnění informace o oznámení k záměru zařazenému v kat.II
jako změna záměru podle § 4 odst.1 písm.c)
<br> Středočeský kraj (jako příslušný územně samosprávný celek) zveřejňuje podle § 16 odst.3
zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),informaci Ministerstva
životního prostředí o oznámení podle př.č.3 k cit.zákonu záměru
<br> „Rozšíření vstřikovny II (Nymburk)“
podle § 6 odst.1 cit.zákona a sděluje Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu
řízení podle § 7 cit.zákona <.>
Do oznámení je možno nahlížet v pracovních dnech u odboru životního prostředí
a zemědělství KÚ Středočeského kraje,Zborovská 11,Praha 5,vchod C (5.patro,č.5004) <.>
S obsahem oznámení je také možno se seznámit na internetové adrese http:/www.cenia.cz/eia
nebo http://www.mzp.cz/eia,kód záměru OV1171 <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXXX
odborný referent
na úseku životního prostředí
<br> Datum vyvěšení : 18.1.2016
<br> Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br> tel.: 123 456 789
<br> Datum sejmutí:
<br> fax: 123 456 789 prijmeni@kr-s.cz
<br> www.kr-stredocesky.cz

Načteno

edesky.cz/d/304539


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz