« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Výst.a provoz I.jad.el.v Polsku s kap.do 3,750MWe na úz.obcí: Choczewo nebo Gniewino,Krokowa-info

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

Praha:
<br> 15.1.2016
<br> Číslo jednací:
<br> 005988/2016/KUSK
<br> Spisová značka:
<br> SZ_005988/2016/KUSK
<br> Vyřizuje:
<br> XXXX XXXXXXXXXXXX l.XXX
<br> Značka:
<br> OŽP/Pr
<br> Posuzovaní vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
- zveřejnění informace o mezistátním posuzování záměru prováděného mimo území České
republiky
<br> Středočeský kraj (jako příslušný územně samosprávný celek) zveřejňuje podle § 16 odst.3
zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),informaci Ministerstva
životního prostředí o oznámení záměru
<br> „Výstavba a provoz první jaderné elektrárny v Polsku s kapacitou do
3,750 MWe na území obcí: Choczewo nebo Gniewino a Krokowa v
Pomořském vojvodství“
Jedná se o záměr,který by mohl mít negativní vliv na životní prostředí přesahující státní
hranice Polské republiky,a proto na základě Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostřední
přesahující hranice států (Espoo úmluva) o tomto záměru informujeme <.>
Do oznámení,resp.přeložených vybraných pasáží do slovenského jazyka je možno nahlížet
v pracovních dnech u odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje <,>
Zborovská 11,Praha 5,vchod C (5.patro,č.5004).S obsahem oznámení je také možno se
seznámit na internetové adrese http:/www.cenia.cz/eia nebo http://www.mzp.cz/eia,v sekci
„Záměry mimo území ČR“,kód záměru MZP050M <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXXX
odborný referent
na úseku životního prostředí
<br> Datum vyvěšení : 15.1.2016
<br> Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br> tel.: 123 456 789
<br> Datum sejmutí:
<br> fax: 123 456 789 prijmeni@kr-s.cz
<br> www.kr-stredocesky.cz

Načteno

edesky.cz/d/304533


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz